Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Zwołanie posiedzenia zarządu spółki akcyjnej

Aneta Kułakowska23 lipca 2019Komentarze (0)

Jak prawidłowo zwołać posiedzenie zarządu? – Dość często powracające pytanie. Dlatego też dzisiaj zwołanie posiedzenia zarządu spółki akcyjnej będzie tematem blogowego wpisu.

Zwołanie posiedzenia zarządu spółki akcyjnej

Zwołanie posiedzenia zarządu spółki akcyjnej

W przypadku zarządu jednoosobowego nie macie problemu. Sytuacja robi się bardziej skomplikowana w zarządzie wieloosobowym. A im większy skład zarządu, tym więcej problemów z tym związanych.

Pierwsza podstawowa zasada: uchwały zarządu spółki akcyjnej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu. Nie uzyskacie jednak w przepisach k.s.h. podpowiedzi jak to prawidłowo zrobić. Mniej problemu macie, jeśli sposób zwoływania posiedzeń zarządu został rozstrzygnięty w statucie lub regulaminie zarządu. Wówczas postępujecie zgodnie z obowiązującą w spółce procedurą. Niestety gorzej, jeśli w spółce brak takiej regulacji. Co dość często się zdarza. Wówczas należy przyjąć, że prawidłowe zawiadomienie o posiedzeniu zarządu to zawiadomienie, które zostało dokonane w taki sposób, że członek zarządu mógł się o nim dowiedzieć w terminie umożliwiającym mu udział w posiedzeniu. Oznacza to ni mniej ni więcej, że każda spółka musi sobie sama wypracować takie zasady zwoływania posiedzeń, aby umożliwić udział każdemu członkowi zarządu.

Zawiadomienia o posiedzeniu zarządu spółki akcyjnej

Przepisy k.s.h. nie narzucają również samej formy zawiadomienia. Wobec czego zawiadomienia możecie dokonać w dowolny sposób. A więc telefonicznie, mailowo, sms-em czy nawet pisemnie, byleby zapewniało skutecznie zawiadomienie. Zawiadomienie skutecznie dokonane to takie, kiedy członek zarządu miał możliwość zapoznać się z jego treścią w terminie umożliwiającym mu wzięcie udziału w posiedzeniu zarządu. Jednak postarajcie się, aby dokonać zawiadomienia w taki sposób by mieć potwierdzenie na to, że jednak zawiadomieni zostali wszyscy członkowie zarządu. Ponadto postarajcie się, aby zawiadomienie wysłać z takim wyprzedzeniem, aby członek zarządu mógł nie tylko się z nim zapoznać, ale i dotrzeć na posiedzenie na czas. Zawiadomienie wszystkich członków zarządu jest warunkiem zdolności podejmowania uchwał.

K.s.h. również nie pomaga w zakresie samej treści zawiadomienia. Brak jakichkolwiek wymogów ustawowych w tym zakresie. Moim zdaniem powinno wskazywać przynajmniej datę, godzinę i miejsce. Dodatkowo nie zaszkodzi wskazanie porządku obrad posiedzenia lub przynajmniej celu zwołania posiedzenia.

W związku z tym, że samo zwołanie posiedzenia zarządu nie zostało sformalizowane przepisami k.s.h., tak więc porządek obrad wskazany w zawiadomieniu nie jest dla Was wiążący i możecie dokonać jego zmiany w trakcie posiedzenia. Oczywiście, chyba że statut czy regulamin zarządu stanowią inaczej. Wówczas postępujecie w zgodzie z przyjętą procedurą.

Kto zwołuje posiedzenia zarządu spółki akcyjnej?

I tutaj znowu brak regulacji k.s.h. Jeśli u Was również brak w tym zakresie regulacji, to w praktyce posiedzenie zarządu zwołuje prezes zarządu. Z racji swojej pozycji dysponuje kompetencjami do organizowania i koordynowania prac organu, zwoływania posiedzeń i kierowania nimi. Jednak jeśli pojawią się sprawy wymagające jego zwołania, a prezes tego nie uczyni, to posiedzenie może zwołaać każdy członek zarządu. Brak też przeciwskazań do odbycia posiedzenia zarządu bez formalnego zwoływania, jeżeli wszyscy członkowie są obecni i zgodni co do jego odbycia.

Reasumując, jeśli w Waszej spółce akcyjnej uregulowaliście zasady zwoływania posiedzeń zarządu to zwołujecie posiedzenie zgodnie z procedurami. Jeżeli nie macie regulacji w tym zakresie, to można uznać, iż tryb jest dowolny. Ważne jedynie, aby mieć pewność, że członek zarządu został o posiedzeniu zawiadomiony.

Mimo wszystko, zachęcałabym do uregulowania kwestii zwoływania posiedzeń zarządu w statucie czy regulaminie zarządu. Zapewniam Was, że w wielu sytuacjach uchroni Was to od niepotrzebnych konfliktów w zarządzie spółki.

Do tematyki posiedzeń zarządu na pewno wkrótce jeszcze wrócę. Zapraszam Was więc do śledzenia kolejnych wpisów i subskrypcji.

*****

Zapraszam Was również do zapoznania się z ostatnimi wpisami:

Przedmiot działalności spółki akcyjnej

Maksymalnie 5-letnia kadencja członka zarządu 

Udzielenie absolutorium dotyczy nie tylko członków zarządu

Zawieszenie członka zarządu spółki akcyjnej

Zapraszam do mojego drugiego bloga: Zarząd w spółce z o.o.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: