Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Zgłoszenie spółki akcyjnej do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Aneta Kułakowska25 stycznia 20204 komentarze

Przepisy weszły w życie ponad 3 miesiące temu, ale warto o nich napisać, bo wciąż mało członków zarządu ma świadomość obowiązków, jakie zostały na nich nałożone.

Otóż, z dniem 13 października 2019 r. rozpoczął działalność Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Podstawą jego funkcjonowania jest ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dla zarządów spółek akcyjnych oznacza to kolejny obowiązek, o którym muszą pamiętać. Zarówno jeśli chodzi o zgłoszenie spółki akcyjnej do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, jak i później aktualizację wpisu. Zgłoszenie do rejestru nie dotyczy spółek akcyjnych publicznych.

Zgłoszenie spółki akcyjnej do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Zgłoszenie spółki akcyjnej do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to system gromadzący i przetwarzający informacje o beneficjentach rzeczywistych spółek akcyjnych i nie tylko. Beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką akcyjną. Kontrolę może sprawować poprzez uprawnienia, które wynikają zarówno z okoliczności prawnych, jak i faktycznych, które umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

Beneficjentem rzeczywistym w spółce akcyjnej jest osoba fizyczna, która:

 • jest akcjonariuszem spółki, któremu przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby akcji
 • dysponuje więcej niż 25% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu
 • sprawuje kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby akcji spółki, lub łącznie dysponuje więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu
 • sprawuje kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • zajmuje wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

W większości spółek akcyjnych beneficjentami rzeczywistymi będą większościowi akcjonariusze.

Zgłoszenie spółki akcyjnej do rejestru

W przypadku spółki akcyjnej obowiązek dokonania zgłoszenia spoczywa na zarządzie jako reprezentancie spółki. Zarząd dokonuje zgłoszenia zgodnie z zasadami reprezentacji pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe oświadczenia. Zgłoszenia może dokonać również prokurent. Brak jednak możliwości ustanowienia pełnomocnika do dokonania takiego zgłoszenia.

Zgłoszenia możecie dokonać w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu podatkowego. Po wypełnieniu zgłoszenia podpisujecie je podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a potem wysyłacie.

Termin na zgłoszenie do rejestru

Spółki akcyjne zarejestrowane w KRS przed dniem 13 października 2019 r. mają czas na dokonanie zgłoszenia w rejestrze do dnia 13 kwietnia 2020 r. Z kolei spółki akcyjne wpisane w KRS po 13 października 2019 r. mają jedynie 7 dni od dnia wpisu (nie licząc sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) na zgłoszenie do rejestru. Również 7-dniowy termin dotyczy aktualizacji danych spółki w rejestrze.

Zgłoszenie spółki do rejestru odbywa się szybko i sprawnie. W niektórych spółkach akcyjnych więcej czasu zajmie ustalenie kto jest beneficjentem rzeczywistym. Prawdopodobnie problem będą miały spółki o skomplikowanej strukturze organizacyjnej i właścicielskiej.

Pamiętajcie o dokonaniu zgłoszenia. Za niewywiązanie się przez spółkę akcyjną  z obowiązku zgłoszenia do rejestru grozi kara pieniężna do 1 mln zł.

*****

Ostatnie wpisy blogowe:

Odwołanie członka zarządu spółki akcyjnej a KRS

Kto sporządza tekst jednolity statutu spółki akcyjnej?

Rezygnacja członka zarządu spółki akcyjnej

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Ewa 30 stycznia, 2020 o 21:37

  Świetny wpis. Wszystko dokładnie wytłumaczone. Dziękuję za te przydatne informacje.

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 30 stycznia, 2020 o 22:31

  Pani Ewo,
  bardzo dziękuję.

  Odpowiedz

  Wioletta 21 kwietnia, 2020 o 12:14

  Dzień dobry

  Skoro zgłosiłam informacje o beneficjentach rzeczywistych w sp. z o.o. i sp. z o.o.- s.k-a. – odpowiednio wspólnika spółki z o.o. z imienia i nazwiska, który posiada 98% udziałów, a w przypadku sp. z o.o. – s.k.-a. wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej- akcjonariusza – z imienia i nazwiska , który posiada 99% akcji – to czy istnieje konieczność uzupełnienia pozostałych (do 100% udziałów/akcji) wspólnika sp. z o.o. i sp. z o.o.-s.k.-a. – z imienia i nazwiska?

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 22 kwietnia, 2020 o 07:52

  Pani Wioletto,
  zgłoszeniu podlega beneficjent rzeczywisty w spółce. Najpierw należy ustalic kto nim jest, a potem dokonać zgłoszenia. Nie potrafię odpowiedziec kto nim jest w Pani spółkach, ponieważ nie zawsze to jest większościowy wspólnik.

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: