Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Zawieszenie działalności spółki akcyjnej

Aneta Kułakowska22 czerwca 2019Komentarze (0)

Aktualizację wpisu dotyczącego zawieszenia działalności spółki akcyjnej znajdziecie tutaj.

Nawet zarząd spółki akcyjnej może kiedyś stanąć w obliczu decyzji o zawieszeniu działalności spółki akcyjnej. Zdarza się również tak, że cel spółki akcyjnej został zrealizowany. A do czasu rozpoczęcia kolejnego projektu decydujecie się na zawieszenie działalności spółki. Przyczyn zawieszenia działalności spółki akcyjnej może być wiele. Na szczęście nie musicie się z nich tłumaczyć.

Zawieszenie działalności spółki akcyjnej

Podstawę prawną umożliwiającą Wam zawieszenie działalności znajdziecie w ustawie Prawo przedsiębiorców z dnia 6.03.2018 r. (art. 22-25).

Podstawowym warunkiem umożliwiającym spółce akcyjnej zawieszenie działalności gospodarczej jest niezatrudnienia pracowników. Z zawieszenia działalności będzie mogła skorzystać spółka akcyjna, która zatrudnia wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. Jeśli którykolwiek pracownik zakończy urlop lub złoży wniosek dotyczący łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy, do zakończenia okresu zawieszenia.

Co można w trakcie zawieszenia?

Spółka akcyjna w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej nie wykonuje działalności gospodarczej. Wobec tego nie osiąga również przychodów z działalności gospodarczej. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej spółka akcyjna może:

 • wykonywać czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów
 • przyjmować należności i jest obowiązana regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • zbywać własne środki trwałe i wyposażenie
 • uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa
 • osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • zostać poddana kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Zawieszenie działalności spółki akcyjnej a KRS

Możecie zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej swojej spółki akcyjnej na okres od 30 dni (chyba że zawieszenie dotyczy miesiąca lutego) do 24 miesięcy. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu, nie wcześniej jednak niż w dniu złożenia wniosku. Z kolei okres zawieszenia trwa do dnia określonego we wniosku o wpis informacji o wznowieniu działalności, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

Jeśli nie złożycie do KRS wniosku o wznowienie działalności przed upływem okresu 24 miesięcy to KRS zadziała z urzędu. A to oznacza, że KRS z urzędu dokona wpisu informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej w dniu kolejnym po upływie okresu 24 miesięcy zawieszenia działalności.

Wniosek  KRS-Z62

Jeśli chcecie zawiesić działalność to dokonujecie zgłoszenia w KRS na formularzu KRS-Z62. Do wniosku załączacie uchwałę zarządu o zawieszeniu, a także oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. Wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej podpisuje zarząd spółki, zgodnie z reprezentacją.

Wniosek o wpis zawieszenia, jak i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej jest wolny od opłaty sądowej. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jesteście wobec tego również wolni od opłaty za ogłoszenie.

*****

Zapraszam do zapoznania się z ostatnimi wpisami na blogu:

Członek zarządu pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu

Nieformalne zwołanie walnego zgromadzenia

Jak powołać prokurenta w spółce akcyjnej?

Uchwała zarządu o zmianie adresu spółki akcyjnej

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Portal Rejestrów Sądowych

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: