Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Wzór pełnomocnictwa na zwyczajne walne zgromadzenie

Aneta Kułakowska27 czerwca 2020Komentarze (0)

O pełnomocnictwie pisałam we wpisie Pełnomocnik na walnym zgromadzeniu. Przy okazji zwyczajnych walnych zgromadzeń powracają pytania o wzór pełnomocnictwa na zwyczajne walne zgromadzenie. W takim razie dzisiaj we wpisie zamieszczę prosty wzór takiego pełnomocnictwa.

Wzór pełnomocnictwa na zwyczajne walne zgromadzenie

Wzór pełnomocnictwa na zwyczajne walne zgromadzenie

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo na walne zgromadzenie powinno być sporządzone w formie pisemnej. Jednak do ksiegi protokołów wystarczy załączenie wyłącznie kopii pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwem możecie upoważnić pełnomocnika do udziału w walnym zgromadzeniu oraz wykonywania na nim prawa głosu. Możecie też upoważnić go do samego udziału bez wykonywania prawa głosu. Zwykle jednak pełnomocnictwo obejmuje uczestniczenie i głosowanie na walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Pamiętajcie, że członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu. Jeśli są jednocześnie akcjonariuszami to oczywiście mogą brać udział i głosować we własnym imieniu. Poza tym, akcjonariusz ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby nie może głosować przy powzięciu uchwał dotyczących m.in. udzielenia absolutorium. Powyższe ograniczenia dotyczą spółki akcyjnej niepublicznej.

Wzór pełnomocnictwa 

Poniżej zamieszczam przykładowy prosty wzór pełnomocnictwa. Wystarczy je uzupełnić, wydrukować i podpisać.

 

………….., dnia ………….

Pełnomocnictwo na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Ja niżej podpisany ………………  – akcjonariusz spółki pod firmą ……….. Spółka Akcyjna z siedzibą w ……….. (KRS …..) niniejszym upoważniam Pana ……………………… legitymującego się dowodem osobistym ……………. do uczestnictwa w moim imieniu i do wykonywania w moim imieniu prawa głosu ze wszystkich posiadanych przeze mnie akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu ………. 2020 roku.

Podpis akcjonariusza

 

Mam nadzieję, że wzór Wam się przyda.

*****

Ostatnie wpisy blogowe, na które Was zapraszam:

Sporządzenie i złożenie sprawozdania za 2019

Kiedy dokonujemy opłaty za wpis w KRS?

Jak wpisać do KRS zmianę nazwiska członka zarządu?

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: