Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Wzór pełnomocnictwa na zwyczajne walne zgromadzenie

Aneta Kułakowska27 czerwca 2020Komentarze (0)

O pełnomocnictwie pisałam we wpisie Pełnomocnik na walnym zgromadzeniu. Przy okazji zwyczajnych walnych zgromadzeń powracają pytania o wzór pełnomocnictwa na zwyczajne walne zgromadzenie. W takim razie dzisiaj we wpisie zamieszczę prosty wzór takiego pełnomocnictwa.

Wzór pełnomocnictwa na zwyczajne walne zgromadzenie

Wzór pełnomocnictwa na zwyczajne walne zgromadzenie

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo na walne zgromadzenie powinno być sporządzone w formie pisemnej. Jednak do ksiegi protokołów wystarczy załączenie wyłącznie kopii pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwem możecie upoważnić pełnomocnika do udziału w walnym zgromadzeniu oraz wykonywania na nim prawa głosu. Możecie też upoważnić go do samego udziału bez wykonywania prawa głosu. Zwykle jednak pełnomocnictwo obejmuje uczestniczenie i głosowanie na walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Pamiętajcie, że członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu. Jeśli są jednocześnie akcjonariuszami to oczywiście mogą brać udział i głosować we własnym imieniu. Poza tym, akcjonariusz ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby nie może głosować przy powzięciu uchwał dotyczących m.in. udzielenia absolutorium. Powyższe ograniczenia dotyczą spółki akcyjnej niepublicznej.

Wzór pełnomocnictwa 

Poniżej zamieszczam przykładowy prosty wzór pełnomocnictwa. Wystarczy je uzupełnić, wydrukować i podpisać.

 

………….., dnia ………….

Pełnomocnictwo na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Ja niżej podpisany ………………  – akcjonariusz spółki pod firmą ……….. Spółka Akcyjna z siedzibą w ……….. (KRS …..) niniejszym upoważniam Pana ……………………… legitymującego się dowodem osobistym ……………. do uczestnictwa w moim imieniu i do wykonywania w moim imieniu prawa głosu ze wszystkich posiadanych przeze mnie akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu ………. 2020 roku.

Podpis akcjonariusza

 

Mam nadzieję, że wzór Wam się przyda.

*****

Ostatnie wpisy blogowe, na które Was zapraszam:

Sporządzenie i złożenie sprawozdania za 2019

Kiedy dokonujemy opłaty za wpis w KRS?

Jak wpisać do KRS zmianę nazwiska członka zarządu?

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: