Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Wykreślenie z urzędu skazanego członka zarządu spółki akcyjnej

Aneta Kułakowska04 lipca 2019Komentarze (0)

Pani Mecenas, a co mamy robić w sytuacji kiedy nasz prezes zarządu został skazany?

We wpisie Kto może być członkiem zarządu spółki akcyjnej informowałam Was, że członkiem zarządu spółki akcyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem. Mandat członka zarządu skazanego prawomocnie za przestępstwa wymienione w art. 18 k.s.h. wygasa bez konieczności dokonywania w tym celu przez spółkę jakichkolwiek czynności. Mam tu na myśli odwołanie skazanego członka zarządu z pełnionej funkcji. Następuje również wykreślenie z urzędu skazanego członka zarządu spółki akcyjnej przez KRS.

Wykreślenie z urzędu skazanego członka zarządu spółki akcyjnej

Wykreślenie z urzędu skazanego członka zarządu spółki akcyjnej

Art. 18 § 2 k.s.h.:

Nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem albo prokurentem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy.

Oznacza to, że członek zarządu w wyniku prawomocnego skazania traci z mocy prawa czasowo zdolność do pełnienia funkcji członka zarządu. Mandat takiego członka zarządu wygasa. Do KRS trafiają automatycznie z Krajowego Rejestru Karnego informacje o skazaniu członka zarządu za przestępstwa wymienione w art. 18 § 2 k.s.h. Na skutek tych informacji KRS z urzędu dokonuje wykreślenia skazanego członka zarządu z KRS.

Oczywiście nie musicie czekać na takie wykreślenie z urzędu, szczególnie jeśli jesteście w posiadaniu takich informacji. Zanim KRS dokona wykreślenia, możecie odwołać skazanego członka zarządu i na jego miejsce powołać nowego. Potem dokonujecie stosownego zgłoszenia zmiany zarządu w KRS składając odpowiednie dokumenty.

*****

Zapraszam do zapoznania się z ostatnimi wpisami na blogu:

Kiedy KRS zwraca wniosek

Sposób reprezentacji spółki akcyjnej

Prowadzenie księgi akcyjnej

Pełnomocnik na walnym zgromadzeniu

Zapraszam również do mojego drugiego bloga: Zarząd w spółce z o.o.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: