Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Uchwała zarządu o zmianie adresu spółki akcyjnej

Aneta Kułakowska19 czerwca 2019Komentarze (0)

Kilka dni temu na blogu pojawił się wpis Zmiana adresu czy siedziby spółki akcyjnej. Pojawiło się po nim pytanie Czytelnika o to, jakie powinny zostać spełnione warunki, aby uchwała zarządu o zmianie adresu spółki akcyjnej została prawidłowo podjęta. Postaram się dzisiejszym wpisem na to pytanie odpowiedzieć.

Zakładam, że nie muszę przypominać, że zmianę adresu spółki akcyjnej musicie zgłosić do KRS dokonując zmiany wpisu. Niestety niedopełnienie przez Was obowiązku, może skutkować wszczęciem postępowania przymuszającego wobec zarządu spółki.

 

Uchwała zarządu o zmianie adresu spółki akcyjnej

Uchwała zarządu o zmianie adresu spółki akcyjnej

Uchwała zarządu o zmianie adresu spółki jest niezbędna, jeśli mamy do czynienia z zarządem wieloosobowym. W przypadku zarządu jednoosobowego, jedyny członek zarządu prowadzi sprawy spółki samodzielnie, więc w tym przypadku raczej nie macie wątpliwości.

Zacznijmy od tego, że warunkiem podjęcia uchwały przez zarząd spółki akcyjnej jest prawidłowe zawiadomienie członków zarządu o posiedzeniu zarządu. Dlatego zawsze proponuję, aby sporządzić regulamin zarządu, w którym zostaną spisane zasady, sposoby zwoływania i organizacji posiedzeń zarządu w spółce. Ułatwia to później funkcjonowanie, jak i zmniejsza ryzyko konfliktów i problemów w tym zakresie.

Następnie w trakcie posiedzenia zarząd podejmuje uchwałę w zakresie zmiany adresu spółki. Zgodnie z art. 371 § 2 k.s.h. uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej. Statut może bowiem ustalać inne wymogi w tym zakresie. Jak również może przewidywać, że w przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu. Tak podjętą uchwałę umieszczacie w protokole z posiedzenia zarządu. Protokół z posiedzenia zarządu podpisują obecni na posiedzeniu członkowie zarządu.

Wzór uchwały zarządu o zmianie adresu spółki akcyjnej

Poniżej zamieszczam przykładowy wzór uchwały zarządu spółki akcyjnej o zmianie adresu spółki.

Uchwała nr ……..

z dnia ….

w sprawie ustalenia nowego adresu Spółki

Zarząd Spółki pod firmą …….. Spółka Akcyjna z siedzibą w ….. z dniem podjęcia niniejszej uchwały ustala, że Spółka mieścić się będzie pod adresem: ……………………..

Głosowano  w sposób następujący:

za podjęciem uchwały oddano 5 głosów; przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono. Prezes Zarządu stwierdziła, że uchwała została podjęta.

 

Dzisiaj tylko zasygnalizowałam temat posiedzeń zarządu spółki akcyjnej. Tematowi temu poświęcę więcej wpisów na blogu, na które już teraz Was zapraszam.

*****

Zapraszam Was do zapoznania się z ostatnimi wpisami na blogu:

Powołanie zarządu spółki akcyjnej

Prezes zarządu w spółce akcyjnej

Zmiana adresu czy siedziby spółki akcyjnej

Zapraszam również do mojego drugiego bloga: Zarząd w spółce z o.o.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: