Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Uchwała rady nadzorczej o powołaniu członka zarządu spółki akcyjnej

Aneta Kułakowska24 lipca 2019Komentarze (0)

Wspominałam we wpisie Powołanie zarządu spółki akcyjnej, że w większości spółek to rada nadzorcza jest uprawniona do powołania członków zarządu. Dlatego też wracając do aktu powołania – Uchwała rady nadzorczej o powołaniu członka zarządu spółki akcyjnej będzie tematem dzisiejszego wpisu. Chciałabym Wam trochę o tym opowiedzieć, zanim poruszę inne ważne tematy związane z funkcjonowaniem spółki akcyjnej i samego zarządu.

Uchwała rady nadzorczej o powołaniu członka zarządu spółki akcyjnej

Uchwała rady nadzorczej o powołaniu członka zarządu spółki akcyjnej

Kodeksową zasadą jest powoływanie członków zarządu przez radę nadzorczą, chyba że statut stanowi inaczej. Powołanie członka zarządu przez radę nadzorczą dla swej skuteczności wymaga zwołania posiedzenia rady nadzorczej i zaproszenia wszystkich jej członków. A także podjęcia uchwały przez radę na posiedzeniu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Oczywiście, jeśli w statucie macie określone surowsze wymagania, to stosujecie się do wymagań w nim zawartych. Pamiętajcie jednak, że powołania członka zarządu nie możecie dokonać w trybie pisemnym lub zdalnie na odległość. Nie zapomnijcie również o wyrażeniu zgody przez osobę powołaną do zarządu spółki.

W uchwale o powołaniu członka zarządu wskażcie funkcję jaką będzie pełnił (członek zarządu, prezes zarządu, wiceprezes) oraz datę, od której następuje powołanie. Może to być data podjęcia uchwały, jak i data przyszła.

Protokół posiedzenia rady nadzorczej

Chciałabym zwrócić również Waszą uwagę na sporządzenie protokołu z posiedzenia rady nadzorczej. Wszystkie bowiem uchwały rady nadzorczej powinny zostać zaprotokołowane. W protokole pisemnym sporządzanym z każdego posiedzenia wpisujecie porządek obrad, podjęte uchwały, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz listę obecnych na posiedzeniu członków. Dopilnujcie, aby protokół podpisali wszyscy obecni członkowie.

Wzór uchwały rady nadzorczej powołującej członka zarządu

Poniżej zamieszczam przykładowy wzór uchwały rady nadzorczej powołującej prezesa zarządu.

Uchwała nr……

z dnia …………

Rada Nadzorcza Spółki pod firmą …… Spółka Akcyjna z siedzibą w ………..  niniejszym w dniem podjęcia uchwały powołuje do Zarządu Spółki Panią ……………(pesel ……..). powierzając jej funkcję Prezesa Zarządu.

Powołanie członka zarządu a KRS

Członek zarządu zyskuje mandat poprzez samo powołanie do zarządu. Powołanie i uzyskanie mandatu członka zarządu dla swej skuteczności nie wymaga wpisu w KRS. Nie oznacza to jednak, że nie jesteście zobligowani do jego dokonania w terminie 7 dni od jego powołania. Jeśli nie uda się Wam dotrzymać terminu to nie zwlekajcie i dokonajcie wpisu wtedy, kiedy tylko to możliwe. Poza wnioskiem głównym KRS Z3, formularzem KRS ZK, składacie do KRS uchwałę rady nadzorczej, zgodę oraz oświadczenie o adresie do doręczeń. Dodatkowo, bez względu na zgłaszaną ilość zmian jednym wnioskiem, wnosicie opłatę 350 zł (250 zł opłata sądowa i 100 zł MSiG).

 

*****

Zapraszam Was również do zapoznania się z ostatnimi wpisami:

Zwołanie posiedzenia zarządu spółki akcyjnej

Przedmiot działalności spółki akcyjnej

Maksymalnie 5-letnia kadencja członka zarządu 

Udzielenie absolutorium dotyczy nie tylko członków zarządu

Zapraszam do mojego drugiego bloga: Zarząd w spółce z o.o.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: