Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Sporządzenie i złożenie sprawozdania za 2019

Aneta Kułakowska09 maja 2020Komentarze (0)

Czy koronawirus wpłynął na sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego za 2019 w spółce akcyjnej?

W tym roku nie pojawił się jeszcze wpis związany z podsumowaniem roku obrotowego 2019. Koronawirus w ostatnim czasie ma wpływ na wszystko, w tym również na terminy związane ze sporządzeniem i złożeniem sprawozdania za 2019 rok.

W ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej, rozporządzenie Ministra Finansów z 31 marca 2020 r. przesunęło o 3 miesiące ustawowe terminy na sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego za 2019 rok dla spółek akcyjnych.

Sporządzenie i złożenie sprawozdania za 2019

Sporządzenie i złożenie sprawozdania za 2019

Zapewne u większości z Was rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Wobec tego do 31 marca 2020 r. byliście zobowiązani do sporządzenia i podpisania sprawozdania finansowego za 2019. Jednak w związku z w/w rozporządzeniem termin na sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego upływa 30 czerwca 2020 r.

Nadal sprawozdanie sporządzacie w formacie elektronicznym xml. Sprawozdanie podpisuje osoba, której powierzyliście prowadzenie ksiąg rachunkowych i wszyscy członkowie zarządu. Sprawozdanie wszyscy pdopisują kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Datą sporządzenia sprawozdania finansowego jest data złożenia podpisu pod sprawozdaniem finansowym osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Sprawozdanie z działalności spółki i badanie biegłego rewidenta

Jeśli rok obrotowy pokrywa się u Was z rokiem kalendarzowym to do 31 marca 2020 r. byliście również zobowiązani do sporządzenia i podpisania sprawozdania z działalności spółki za 2019. W przypadku tego sprawozdania termin na sporządzenie i podpisanie również upływa 30 czerwca 2020 r.

Z uwagi na przesunięcie terminów na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych przesunięte mogą zostać również terminy na badanie biegłych rewidentów. Wszystko zależy od tego jak umówiliście się z biegłymi rewidentami. To już kwestia indywidualnych uzgodnień. Ważne, aby ze wszystkim zdążyć na czas.

Posiedzenie rady nadzorczej

Jeśli macie już sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności i sprawozdanie biegłego rewidenta, to należałoby również pamiętać o obowiązkach rady nadzorczej. Do zadań rady należy m.in. ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania zarządu z działalności oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty. Rada nadzorcza sporządza i składa walnemu zgromadzeniu pisemne sprawozdanie z wyników tych ocen.

W praktyce więc po sporządzeniu sprawozdań, a przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia, zwoływane jest posiedzenie rady nadzorczej, na którym członkowie dokonują oceny i sporządzają sprawozdanie.

Musicie tak wszystko zaplanować, aby możliwe było wydawanie odpisów dokumentów najpóźniej na piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem. Pamietajcie, że akcjonariuszom przysługuje uprawnienie do otrzymania odpisu sprawozdania zarządu, sprawozdania finansowego, sprawozdania rady nadzorczej oraz sprawozdania z badania przeprowadzonego przez biegłego rewidenta.

Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia

Jeśli rok bilansowy zakończył się w Waszych spółkach 31 grudnia 2019 r. to najpóźniej 30 czerwca 2020 r. odbyłoby się zwyczajne walne zgromadzenie. Rozporządzenie również w tym przypadku dało Wam dodatkowe 3 miesiące. Termin upływa zatem 30 września 2020 r.

Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być przynajmniej:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2019 rok,
 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok,
 • powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty za rok 2019,
 • udzielenie członkom organów spółki absolutorium za 2019 (dotyczy wszystkich członków zarządu i członków rady nadzorczej).

Złożenie sprawozdania finansowego do KRS

Jeśli macie już sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności, sprawozdanie rady nadzorczej, sprawozdanie z badania biegłego rewidenta oraz protokół ze zwyczajnego walnego zgromadzenia to przed Wami ostatni krok. Ostatnim krokiem jest złożenie sprawozdania finansowego do KRS. Dokonujecie tego wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. System ten umożliwia Wam bezpłatne złożenie sprawozdania bezpośrednio do repozytorium dokumentów finansowych. W terminie 15 dni od walnego zgromadzenia (zatwierdzenia sprawozdania) musicie wysłać dokumenty do KRS. Jeśli więc walne zgromadzenie odbyło się ostatniego dnia, czyli 30 września to 15 października 2020 r. mija Wam ostatni dzień terminu.

Za 2019 rok przesyłacie do KRS następujące dokumenty:

 • sprawozdanie finansowe za 2019 rok w postaci elektronicznej w formacie xml i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
 • sprawozdanie z działalności za rok 2019 w postaci elektronicznej (np. xml, doc, pdf i inne) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
 • opinia biegłego rewidenta w postaci elektronicznej (np. xml, doc, pdf i inne) opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
 • uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku bądź pokryciu straty (protokół walnego zgromadzenia lub wyciąg z protokołu) – mogą być zeskanowane i przesłane w pdf

Złożenie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego

Za rok 2019 nie musicie składać sprawozdania finansowego wraz z uchwałą zatwierdzającą sprawozdanie oddzielnie do urzędu skarbowego. Wystarczy, że złożycie dokumenty roczne do KRS, a z KRS trafią do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.

*****

Ostatnie wpisy blogowe, na które Was zapraszam:

Kiedy dokonujemy opłaty za wpis w KRS?

Jak wpisać do KRS zmianę nazwiska członka zarządu?

Adres do doręczeń członków rady nadzorczej

Jak zawiesić działalność spółki akcyjnej?

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Opłaty KRS

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: