Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego za 2020

Aneta Kułakowska28 lutego 2021Komentarze (0)

W większości spółek akcyjnych rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym. Rok 2020 mamy już dawno za sobą. Zatem zapraszam na wpis Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego za 2020.

We wtorek 30 marca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r., które wydłużyło termin na sporządzenie sprawozdania finansowego o 3 miesiące. Zatem poniższy wpis jest aktualny, ale dodajecie do wskazanego terminu 3 miesiące w przypadku sprawozdania finansowego. A to oznacza, że również dodajecie 3 miesiące do terminu sporządzenia sprawozdania z działalności.

Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego za 2020

Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego za 2020

Jeśli u Was również rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym to do 31 marca 2021 r. jesteście zobowiązani do sporządzenia i podpisania sprawozdania finansowego za 2020.

Sprawozdanie finansowe sporządzacie w formacie elektronicznym xml. Podpisuje je osoba, której powierzyliście prowadzenie ksiąg rachunkowych (zwykle księgowa) i wszyscy aktualni członkowie zarządu. Sprawozdanie wszyscy podpisują kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Datą sporządzenia sprawozdania finansowego jest data złożenia podpisu pod sprawozdaniem finansowym osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Sprawozdanie z działalności spółki

Po sporządzeniu sprawozdania finansowego, kolejnym krokiem jest sporządzenie sprawozdania z działalności spółki za rok 2020. Sprawozdanie z działalności jesteście zobowiązani sporządzić do dnia 31 marca 2021 r. Zatem podobnie jak sprawozdanie finansowe.

Badanie biegłego rewidenta

Zwykle o tej porze spółki mają już wybranego biegłego rewidenta. Na sporządzenie sprawozdania i opinii przez biegłego rewidenta macie już niewiele czasu. A musicie pamiętać, że najpóźniej na 15 dni przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem musicie udostępnić akcjonariuszom sprawozdanie z badania. Tak zresztą jak musicie też udostępnić w tym czasie sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności.

Sprawozdanie rady nadzorczej

Jeśli macie już sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie i opinię biegłego rewidenta, to należałoby również pamiętać o obowiązkach rady nadzorczej. Do zadań rady należy m.in. ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania zarządu z działalności oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty. Rada nadzorcza sporządza i składa walnemu zgromadzeniu pisemne sprawozdanie z wyników tych ocen.

W praktyce więc po sporządzeniu sprawozdań, a przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia, zwoływane jest posiedzenie rady nadzorczej, na którym członkowie dokonują oceny i sporządzają z niej sprawozdanie.

Musicie tak wszystko zaplanować, aby możliwe było wydawanie odpisów dokumentów najpóźniej na 15 dni przed walnym zgromadzeniem. Pamiętajcie, że akcjonariuszom przysługuje uprawnienie do otrzymania odpisu sprawozdania zarządu, sprawozdania finansowego, sprawozdania rady nadzorczej oraz sprawozdania z badania przeprowadzonego przez biegłego rewidenta.

Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia

Jeśli rok bilansowy zakończył się w Waszych spółkach 31 grudnia 2020 r. to najpóźniej na 30 czerwca 2021 r. zarząd zwołuje zwyczajne walne zgromadzenie. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być przynajmniej:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2020
 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020
 • powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty za rok 2020
 • udzielenie członkom organów spółki absolutorium za 2020 (dotyczy wszystkich członków zarządu i członków rady nadzorczej).

Złożenie sprawozdania finansowego do KRS

Jeśli macie już sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności. A także sprawozdanie rady nadzorczej, sprawozdanie i opinię z badania biegłego rewidenta oraz protokół zwyczajnego walnego zgromadzenia to przed Wami ostatni krok. Ostatnim krokiem jest złożenie dokumentów rocznych do KRS. Dokonujecie tego wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. System ten umożliwia Wam bezpłatne złożenie dokumentów bezpośrednio do repozytorium dokumentów finansowych. W terminie 15 dni od dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia (zatwierdzenia sprawozdania) musicie wysłać dokumenty do KRS. Jeśli więc walne zgromadzenie odbyło się 30 czerwca 2021 r. to 15 lipca 2021 r. minie Wam ostatni dzień terminu.

Za 2020 rok przesyłacie do KRS następujące dokumenty:

 • sprawozdanie finansowe za 2020 rok w postaci elektronicznej w formacie xml i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
 • sprawozdanie z działalności za rok 2020 w postaci elektronicznej (xml, doc, pdf i inne) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
 • opinię biegłego rewidenta w postaci elektronicznej (xml, doc, pdf i inne) opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
 • uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku bądź pokryciu straty (protokół walnego zgromadzenia lub wyciąg z protokołu) – mogą być zeskanowane i przesłane w pdf

Złożenie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego

Za rok 2020 nie musicie składać sprawozdania finansowego wraz z uchwałą zatwierdzającą sprawozdanie oddzielnie do urzędu skarbowego. Wystarczy, że złożycie dokumenty roczne do KRS.

*****************************************************

Ostatnie wpisy blogowe, na które Was zapraszam:

Podsumowanie działalności bloga

Wpis w KRS przyszłych zmian

Wniosek o sprostowanie do KRS

Jeden akcjonariusz w spółce akcyjnej

Czynny żal do CRBR

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: