Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Przedmiot działalności spółki akcyjnej

Aneta Kułakowska19 lipca 2019Komentarze (0)

Miałam pisać o wynagrodzeniu zarządu. Dzisiaj za sprawą pytania Czytelniczki na tapet wskoczył przedmiot działalności spółki akcyjnej.

Poza składaniem sprawozdań w naszej spółce od kilku lat nie dzieje się nic wymagającego zmiany wpisu w krs. Czy coś musimy zrobić w zakresie pkd? Wciąż mamy wpis na kilka stron.

Przedmiot działalności spółki akcyjnej

Przedmiot działalności spółki akcyjnej

Z przedmiotem działalności w spółce akcyjnej macie do czynienia najpierw na etapie sporządzania statutu, a potem na etapie wpisu w KRS. Przedmiot działalności spółki akcyjnej możecie określić w dowolny sposób. Przepisy Wam tego nie narzucają. Ma być jedynie na tyle wyraźnie określony, aby nie było wątpliwości co jest przedmiotem działalności spółki. Na pewno nie ma wymogu, aby przedmiot działalności w statucie spółki został określony przy pomocy kodów pkd, choć w zdecydowanej większości statutów właśnie taki sposób jest najczęściej wybierany. Taki zresztą sposób określania wymusiła w pewien sposób praktyka. Jednakże już podczas ujawnienia przedmiotu działalności w KRS musicie posługiwać się Polską Klasyfikacją Działalności  (PKD) i tylko w ten sposób dokonujecie wpis przedmiotu działalności w KRS. Podczas rejestracji spółki akcyjnej wpisu pkd dokonujecie na formularzu KRS WM, a podczas dokonywania wpisu zmian na formularzu KRS ZM.

Do czasu nowelizacji ustawy o KRS, która weszła w życie 1 grudnia 2014 r., nie mieliście żadnych ograniczeń co do ilości PKD ujawnianych w KRS. Wpisywaliście więc wszystkie kody pkd ze statutu spółki. Co powodowało, że odpisy z KRS miały czasem po kilkanaście stron. Nowelizacja ograniczyła Wam zakres obowiązku ujawniania przedmiotu działalności spółki w KRS do 10 pozycji PKD, w tym wskazania przeważającego przedmiotu działalności na poziomie podklasy (np. 70.22.Z). Oczywiście na formularzu KRS możecie wpisać wyłącznie te kody PKD, które określają przedmiot działalności spółki zdefiniowany w statucie. To oznacza również, że możecie zawsze zmienić kody PKD ujawnione w KRS bez zmiany statutu spółki, jeśli ograniczycie się do tych ze statutu.

Zmiana przedmiotu działalności

Każdy jednak przypadek zmiany przedmiotu działalności spółki ze statutu wymaga zmiany statutu spółki. A to oznacza zwołanie walnego zgromadzenia oraz podjęcie uchwały walnego zgromadzenia wpisanej w protokole notarialnym. Dodatkowo musicie pamiętać o tekście jednolitym statutu oraz o zgłoszeniu tej zmiany do KRS. Dopiero bowiem wpis zmiany statutu spółki w KRS spowoduje skuteczną jego zmianę.

PKD 2004 zamiast PKD 2007

Aktualnie obowiązującą jest Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) „PKD 2007”. Zdarza się jednak, iż wciąż jest sporo spółek akcyjnych, które w KRS nie tylko nie dokonały zmian po wspomnianej nowelizacji, ale takie które mają w KRS wpisane pkd w oparciu o „PKD 2004”. Już nie obowiązujące.

Jeśli jesteście właśnie w takiej sytuacji to musicie dostosować wpis w zakresie przedmiotu działalności zarówno do PKD 2007, jak i do wspomnianej nowelizacji. Na szczęście, jeśli nie macie potrzeby zmiany statutu to nie musicie tego robić tylko w zakresie aktualizacji pkd. Wystarczy jeśli dostosujecie kody pkd i opisy zgodnie z kluczem przejścia z pkd 2004 na pkd 2007. Potem wybierzecie 10 pkd, w tym jeden pkd dla działalności przeważającej. Proponuję sporządzić pismo, w którym wyjaśnicie, że nowe kody pkd wynikają z dostosowania do pkd 2007.

Nowelizacja ustawy o KRS

Wspominałam wyżej o nowelizacji, która ograniczyła zakres ujawniania przedmiotu działalności spółki w KRS do 10 pozycji PKD. A to oznacza, że macie obowiązek dokonać wyboru 10 pkd przy pierwszym wniosku o zmianę danych w KRS. Nie później niż w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie tej ustawy. Jeśli więc, tak jak Czytelniczka, w ostatnich latach nie zgłaszaliście żadnych zmian w KRS, to do dnia 1 grudnia 2019 r. dokonajcie zmiany wpisu w zakresie przedmiotu działalności ujawnionego w KRS poprzez wybór 10 pkd, w tym jednego pkd w zakresie przedmiotu działalności przeważającej. Zgłoszenie tej zmiany dokonujecie na formularzu KRS ZM. Formularz jest załącznikiem do wniosku głównego KRS Z3. Oczywiście, tak jak każda zmiana wpisu wymaga opłaty 350 zł (250 zł opłata sądowa i 100 zł MSiG).

Liczę, że moje wyjaśnienia będą dla Was pomocne.

*****

Zapraszam Was również do zapoznania się z ostatnimi wpisami na blogu:

Maksymalnie 5-letnia kadencja członka zarządu 

Udzielenie absolutorium dotyczy nie tylko członków zarządu

Zawieszenie członka zarządu spółki akcyjnej

Odwołanie członka zarządu spółki akcyjnej

Zapraszam do mojego drugiego bloga: Zarząd w spółce z o.o.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: