Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Powołanie zarządu spółki akcyjnej

Aneta Kułakowska18 czerwca 2019Komentarze (0)

Jaki organ odpowiada za powołanie zarządu spółki akcyjnej?

Kto powołuje zarząd spółki akcyjnej?

Jeśli na te pytania nie odpowiada treść Waszego statutu spółki akcyjnej to odpowiedź znajdziecie w k.s.h. Dzisiaj opowiem Wam o powołaniu do zarządu spółki akcyjnej. 

Powołanie zarządu spółki akcyjnej

Powołanie zarządu spółki akcyjnej

Zacznijmy od tego, że zgodnie z k.s.h. „członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut stanowi inaczej”. Zasada z którą najczęściej spotkacie się w praktyce spółek akcyjnych. Rzadziej takie uprawnienie przyznawane jest walnemu zgromadzeniu.

Oczywiście uprawnienia do powołania zarządu statut może regulować odmiennie. Macie sporą dowolność w formułowaniu zapisów statutu w tym zakresie. Wobec czego możecie uprawnienia do powołania zarządu przyznać zarówno walnemu zgromadzeniu, a także poszczególnym akcjonariuszom, a nawet osobom spoza spółki. Jeśli jednak nie uregulujecie tego w statucie to z mocy art. 368 § 4 k.s.h. powołanie członków zarządu pozostanie w kompetencji rady nadzorczej.

Uchwała rady nadzorczej o powołaniu zarządu

Podejmowanie przez radę nadzorczą uchwał w przedmiocie powołania członków zarządu odbywa się na posiedzeniu. A to oznacza, że najpierw musicie zwołać posiedzenie rady nadzorczej poprzez zawiadomienie wszystkich członków rady. Na posiedzeniu wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków, chyba że Wasz statut wprowadza surowsze wymagania w tym zakresie. Uchwała o powołaniu członka zarządu zapada bezwzględną większością głosów. Niestety w przedmiocie powołania członka zarządu nie ma możliwości podjęcia uchwały w trybie pisemnym ani za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jak również poprzez oddanie głosu za pośrednictwem innego członka rady.

Zgoda na powołanie do zarządu

Pamiętajcie, że do skuteczności powołania osoby do zarządu spółki akcyjnej jest wymagana jej zgoda na powołanie. Nie może bowiem dojść do skutecznego powołania do zarządu osoby, która nie wyraziła na nie zgody. Zgoda na powołanie do zarządu może być udzielona właściwie w jakikolwiek sposób. Jeśli brak wyraźnych zapisów statutu, regulaminu zarządu czy rady nadzorczej w tym zakresie, zgoda może być również dorozumiana. Więcej informacji na temat zgody oraz wzór zgody znajdziecie we wpisie Czy musimy złożyć do KRS wzór podpisu członka zarządu?

Powołanie zarządu a KRS

Zgodnie z k.s.h. powołanie zarządu jest warunkiem powstania spółki akcyjnej. A to oznacza, że musicie wybrać zarząd już na etapie spółki akcyjnej w organizacji. Z kolei po rejestracji spółki w KRS, wszelkie zamiany w składzie zarządu ujawniacie w KRS. Chociaż powołanie do zarządu jest skuteczne z datą podjęcia uchwały o powołaniu a członek zarządu jest już wtedy w pełni umocowany do działania w imieniu spółki akcyjnej to jesteście zobowiązani do aktualizacji wpisów w KRS w tym zakresie.

O sporządzaniu dokumentacji i składaniu do KRS będę jeszcze pisać na blogu. Tak więc zapraszam do śledzenia kolejnych wpisów i subskrypcji.

*****

Zachęcam do zapoznania się z ostatnimi wpisami na blogu:

Prezes zarządu w spółce akcyjnej

Zmiana adresu czy siedziby spółki akcyjnej

Śmierć członka zarządu spółki akcyjnej

Obowiązek zarządu aktualizacji wpisu w KRS

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Portal Rejestrów Sądowych

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: