Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Pełnomocnik na walnym zgromadzeniu

Aneta Kułakowska28 czerwca 2019Komentarze (0)

Jestem akcjonariuszem w spółce akcyjnej i nie mogę być na walnym zgromadzeniu. Czy mogę kogoś upoważnić, aby pojawił się na walnym w moim imieniu?

Pytań o podobnej treści dostaję całe mnóstwo. Wynika z nich, że nie jesteście pewni czy w zastępstwie może pojawić się pełnomocnik na walnym zgromadzeniu.

Pełnomocnik na walnym zgromadzeniu

Pełnomocnik na walnym zgromadzeniu

Co do zasady akcjonariusz może ustanowić pełnomocnika, który będzie uczestniczył w walnym zgromadzeniu, a także wykonywał w jego imieniu prawo głosu.

Pełnomocnictwo uprawnia pełnomocnika do tego do czego uprawniony jest akcjonariusz na walnym zgromadzeniu. Chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Oczywiście akcjonariusz może to pełnomocnictwo ograniczyć, np. tylko do uczestniczenia bez prawa wykonywania głosu. Ważne, aby wyraźnie zapisać to ograniczenie w pełnomocnictwie.

Może Was to zdziwi, ale pełnomocnik może reprezentować nie tylko kilku akcjonariuszy, ale w imieniu każdego inaczej głosować z akcji. Poza tym, jeden akcjonariusz może ustanowić nawet kilku pełnomocników. Pełnomocnicy tak ustanowieni przez akcjonariusza mogą głosować odmiennie z każdej akcji.

Pełnomocnik na walnym zgromadzeniu spółki publicznej

Trochę inaczej sytuacja wygląda w przypadku spółki akcyjnej publicznej.

Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Jednak nie może ustanowić kilku pełnomocników dla poszczególnych swoich akcji, zapisanych na jednym rachunku papierów wartościowych, chyba że dotyczy to rachunku zbiorczego.

Forma pełnomocnictwa

Pełnomocnictwa do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu udzielacie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku spółki akcyjnej publicznej, pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej lub postaci elektronicznej.

Kto może być pełnomocnikiem akcjonariusza na walnym zgromadzeniu i jakie są ograniczenia w tym zakresie, napiszę innym razem. Zapraszam Was do śledzenia kolejnych wpisów.

 

*****

Zachęcam do zapoznania się z ostatnimi wpisami:

Obowiązek zarządu do składania sprawozdań finansowych do KRS

Zgoda prokurenta spółki akcyjnej

Skład zarządu spółki akcyjnej

Zwyczajne walne zgromadzenie po terminie

Zapraszam również do mojego drugiego bloga: Zarząd w spółce z o.o.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: