Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Podsumowanie działalności bloga

Aneta Kułakowska17 stycznia 2021Komentarze (0)

Zakończenie roku skłania do podsumowań. A biorąc pod uwagę, że na blogu do tej pory nie było nawet podsumowania po roku działania bloga, więc postanowiłam koniecznie to nadrobić. Zatem zapraszam na krótkie Podsumowanie działalności bloga.

Podsumowanie działalności bloga

Podsumowanie działalności bloga

Bloga ten w aktualnym kształcie ruszył z dniem 4 czerwca 2019 roku. Powstał po przekształceniu z bloga Rodo w spółce z o.o., do którego prowadzenia straciłam serce. Zatem mam za sobą ponad 1,5 roku prowadzenia bloga. Na początku ruszyłam sprawnie z pisaniem tekstów na bloga. Po urodzeniu synka w sierpniu 2019 moje możliwości czasowe znacznie się skurczyły, co widać po częstotliwości publikacji od tego czasu. Ponadto swoje blogowe zainteresowania skupiłam głównie na moim pierwszym blogu Zarząd w spółce z o.o. I choć zwyczajnie brakowało czasu na zamieszczanie kolejnych wpisów, to dzisiejszy wpis jest 80 wpisem na blogu. Można powiedzieć, że całkiem nieźle. Chociaż już nie będę wspominać ile wpisów czeka na publikację. Postaram się w najbliższym roku publikować regularnie i opublikować wpisy, o które prosicie i na które czekacie.

Zatem oto podsumowanie:

79 wpisy opublikowane (dzisiejszy to numer 80)

132 subskrypcje

35 komentarzy

ponad 60 tys. wyświetleń

10 najczęściej czytanych wpisów na blogu

Poniżej lista 10 najczęściej czytanych przez Was wpisów:

Obowiązek aktualizacji wpisu w KRS

Uchwała rady nadzorczej o powołaniu członka zarządu spółki akcyjnej

Czy trzeba spisać protokół z posiedzenia zarządu?

Czy musimy złożyć do KRS wzór podpisu członka zarządu?

Jak wpisać do KRS zmianę nazwiska członka zarządu?

Sposób reprezentacji spółki akcyjnej

Jak powołać prokurenta w spółce akcyjnej?

Strona internetowa spólki akcyjnej

Rezygnacja członka zarządu spólki akcyjnej

Tekst jednolity statutu spółki akcyjnej

Dziękuję wszystkim Czytelnikom bloga za cały ten wspólny czas. Gdyby nie Wy, nie miałabym motywacji do tworzenia treści na bloga. Dziękuję również Rafałowi Chmelewskiemu z web-lexa, bez którego ten blog nie miałby szansy powstać.

Zapraszam Was do śledzenia kolejnych wpisów na blogu, komentowania i subskrypcji.

*****************************************************

Ostatnie wpisy blogowe, na które Was zapraszam:

Wpis w KRS przyszłych zmian

Wniosek o sprostowanie do KRS

Jeden akcjonariusz w spółce akcyjnej

Czynny żal do CRBR

Data rozpoczęcia działalności spółki akcyjnej

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wpis w KRS przyszłych zmian

Aneta Kułakowska31 grudnia 2020Komentarze (0)

Czy możliwy jest wpis w KRS przyszłych zmian w Spółce?

Takich zmian w spółce akcyjnej z datą przyszłą może być wiele. Może to być zmiana adresu w najbliższym czasie, powołanie członka zarządu z datą przyszłą czy rezygnacja z taką datą. Przykłady można mnożyć.

Zdaję sobie sprawę, że Wasze wątpliwości dotyczą tego, kiedy złożyć wniosek o wpis zmian do KRS. Wszakże co do zasady przepisy zobowiązują Was do zgłoszenia zmian w terminie 7 dni. Jak zatem liczyć te 7 dni? Mam nadzieję, że tym wpisem rozwieję wątpliwości.

Wpis w KRS przyszłych zmian

Wpis w KRS przyszłych zmian

W art.  22 ustawy o KRS możecie przeczytać:

Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Co to zatem dla Was oznacza?

Przepis zobowiązuje Was do złożenia wniosku o wpis zmian w terminie 7 dni od dnia, który uzasadnia wpis. Nie będę pisać o wyjątkach, bo nie o to tym razem chodzi. Wspomnę może tylko, że jeśli nie zmieścicie się w tym terminie to KRS nie zwróci Wam z tej przyczyny wniosku. Jeśli nie będzie błędów to dokona wpisu. Myślę, że akurat z liczeniem terminu nie będziecie mieć problemu.

Bardziej zastanawia Was to zdarzenie uzasadniające dokonanie wpisu. Tym zdarzeniem mogą być wszelkie czynności prawne, faktyczne, a także zdarzenia od Was niezależne. Zatem chodzi o powołanie nowego członka zarządu czy rady nadzorczej, rezygnacja członka zarządu czy prokurenta, śmierć członka zarządu, zmiana adresu spółki itd.

Przykłady 

Jeśli zatem została podjęta uchwała z datą 20.12.2020 r. o powołaniu członka zarządu z dniem 01.01.2021 r. to zdarzeniem uzasadniającym wpis będzie objęcie funkcji członka zarządu z dniem 01.01.2021 r., a nie data uchwały o powołaniu. Od dnia 01.01.2021 r. zatem liczycie te 7 dni.

Gdyby powołanie członka zarządu uchwałą z dnia 20.12.2020 r. nastąpiło z dniem podjęcia uchwały to zdarzeniem uzasadniającym wpis byłoby podjęcie uchwały. W tym zatem przypadku od dnia 20.12.2020 r. liczycie 7 dni na złożenie wniosku do KRS o wpis zmian.

W przypadku rezygnacji członka zarządu również zwracacie uwagę na datę rezygnacji. Jeśli rezygnacja jest z datą przyszłą to wygaśnięcie mandatu nastąpi zgodnie z datą wskazaną na rezygnacji. Ewentualnie w dniu złożenia rezygnacji. Za każdym razem należy badać termin wygaśnięcia mandatu członka zarządu. Wygaśnięcie mandatu skutkuje obowiązkiem złożenia wniosku do KRS o wykreślenie członka zarządu z KRS.

Zatem za każdym razem musicie pomyśleć o tym, kiedy faktycznie doszło do zmiany. Jak pokazałam Wam na przykładach, nie zawsze to będzie data uchwały czy data rezygnacji. Może się przecież zdarzyć, że zmiana nastąpi z datą późniejszą. Tak może być z powołaniem czy rezygnacją z datą określoną w przyszłości. W przypadku śmierci członka zarządu raczej nie powinno być wątpliwości od jakiej daty należy liczyć 7-dniowy termin.

Zatem nie składacie do KRS wniosku o wpis zmian, które jeszcze nie nastąpiły. Dopiero jak doszło do zmian wymagających aktualizacji wpisu w KRS, składacie wniosek o wpis tych zmian.

*****************************************************

Ostatnie wpisy blogowe, na które Was zapraszam:

Wniosek o sprostowanie do KRS

Jeden akcjonariusz w spółce akcyjnej

Czynny żal do CRBR

Data rozpoczęcia działalności spółki akcyjnej

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wniosek o sprostowanie do KRS

Aneta Kułakowska30 listopada 2020Komentarze (0)

Czy można złożyć wniosek o sprostowanie do KRS?

Dzisiaj krótko o możliwości sprostowania wpisu w KRS. Jeśli macie lub mieliście sytuację, kiedy KRS dokonał błędnie wpisu nie z Waszej winy to zapraszam.

Wniosek o sprostowanie do KRS

Wniosek o sprostowanie do KRS

Błędy się zdarzają. KRS też popełnia błędy. Często dotyczą firmy (nazwy) spółki, adresu, imion i nazwisk członków zarządu, prokurentów czy rady nadzorczej, a także błędy w kapitale zakładowym czy opisie reprezentacji.

Co zatem możecie zrobić w takiej sytuacji?

Na początek sprawdźcie dokładnie treść wpisu na postanowieniu, jak i na odpisie z KRS. Jeśli błąd rzeczywiście jest, to przeanalizujcie dokładnie złożoną do KRS dokumentację. Jeśli dokumentacja została prawidłowo sporządzona i nie pojawia się w niej błąd, zatem błąd leży po stronie KRS. Zwykle takie błędy to do tzw. oczywiste omyłki pisarskie.

Macie zatem dwa wyjścia. Możecie złożyć skargę na postanowienie referendarza, czego nie polecam. Ponadto dodatkowo będziecie musieli zapłacić 100 zł. Możecie też złożyć wniosek  o sprostowanie do KRS. Jego działanie jest znacznie szybsze. Poza tym wniosek możecie złożyć w dowolnym czasie i jest on bezpłatny.

Zawartość wniosku o sprostowanie

Poza oznaczeniami spółki (firma, adres, numer KRS), miejscowością, datą, wpisujecie sąd (pełny opis wraz z wydziałem) i jego dokładny adres. Wpisujecie sygnaturę z postanowienia. Możecie oznaczyć pismo „wniosek o sprostowanie”, ewentualnie „wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej”. Wnioskujecie w piśmie o zmianę błędnego wpisu w oparciu o złożoną dokumentację. Zaznaczacie czego dokładnie dotyczy błąd i jak powinno być to prawidłowo wpisane. Podpisujecie wniosek zgodnie z reprezentacją i składacie w KRS lub wysyłacie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Potem czekacie na korektę wpisu.

Mam nadzieję, że wpis będzie dla Was pomocny. Powodzenia!

**********

Ostatnie wpisy blogowe, na które Was zapraszam:

Jeden akcjonariusz w spółce akcyjnej

Czynny żal do CRBR

Data rozpoczęcia działalności spółki akcyjnej

Pierwszy rok obrotowy w spółce akcyjnej

CRBR ostatnie dni na zgłoszenie

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeden akcjonariusz w spółce akcyjnej

Aneta Kułakowska30 października 2020Komentarze (0)

W spółce akcyjnej w odróżnieniu od spółki z o.o. co do zasady nie wpisujemy akcjonariuszy do KRS. Nie ma bowiem obowiązku składania do KRS aktualnych list akcjonariuszy. Sytuacja się zmienia kiedy w spółce jest wyłącznie jeden akcjonariusz.

Jeden akcjonariusz w spółce akcyjnej

Jeden akcjonariusz w spółce akcyjnej

W art.  319 k.s.h. przeczytacie:

§1.Zgłoszenie jednoosobowej spółki powinno zawierać, oprócz danych określonych w art. 318, nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres jedynego akcjonariusza, a także wzmiankę, że jest on jedynym akcjonariuszem spółki.

                                             §2.Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy wszystkie akcje w spółce zostają nabyte przez akcjonariusza po zarejestrowaniu spółki. Zarząd zgłasza tę okoliczność do sądu rejestrowego w terminie trzech tygodni od dnia, w którym dowiedział się, że wszystkie akcje spółki zostały nabyte przez jedynego akcjonariusza.

Powyższe oznacza, że już na etapie rejestracji spółki akcyjnej w KRS musicie pamiętać o tym, aby dokonać ujawnienia jedynego akcjonariusza w KRS. Dokonujecie tego wówczas na wniosku KRS-W4 poz. C.9. Wpisujecie tam nazwisko i imię albo firmę (nazwę) jedynego akcjonariusza. Dodatkowo w przypadku akcjonariuszy osób prawnych albo jednostek organizacyjnych wpisujecie KRS i REGON. Z kolei w przypadku osób fizycznych PESEL.

Dodatkowo w samodzielnie sporządzonym załaczniku wskazujecie adres jedynego akcjonariusza.

Zmiana po rejestracji spółki do KRS

Pamiętajcie o tym, że dane jedynego akcjonariusza podlegają zgłoszeniu do KRS również wtedy, gdy wszystkie akcje nabywa on już po zarejestrowaniu spółki. A to oznacza, że dokonujecie zgłoszenia zmian do KRS, gdy wszystkie akcje nabył jeden akcjonariusz. Bez względu na sposób nabycia. Zarząd dokonuje wpisu zmian do KRS w terminie trzech tygodni od dnia, w którym dowiedział się, że wszystkie akcje zostały nabyte przez jedynego akcjonariusza. Zatem nie ma on obowiązku sprawdzania we własnym zakresie czy składania wniosku tylko na podstawie niepewnych zasłyszanych informacji.

Tym razem wpisu informacji o jedynym akcjonariuszu nie dokonujecie we wniosku. Do KRS składanie wniosek KRS Z3, a do niego załączacie formularz KRS-ZF. Na tym formularzu możecie dokonać wpisów związanych z jedynym akcjonariuszem. Możecie go wpisać, wykreślić czy zmienić jego dane.

Zakładam, że większość z Was o tym wiedziała. Postanowiłam jednak o tym napisać, bo w ostatnim czasie miałam do czynienia w kilkoma przypadkami spółek akcyjnych, które nie ujawniły jedynego akcjonariusza w KRS.

**********

Ostatnie wpisy blogowe, na które Was zapraszam:

Czynny żal do CRBR

Data rozpoczęcia działalności spółki akcyjnej

Pierwszy rok obrotowy w spółce akcyjnej

CRBR ostatnie dni na zgłoszenie

Wzór pełnomocnictwa na zwyczajne walne zgromadzenie

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Czynny żal do CRBR

Aneta Kułakowska29 września 2020Komentarze (0)

Zarówno ze statystyk, ja i informacji od Czytelników bloga wiem, że nie wszyscy zdążyli na czas z dokonaniem zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Przez przypadek znalazłam w internecie informację, że można wyrazić pisemnie czynny żal do CRBR z powodu niezłożenia zgłoszenia w terminie.

Dzisiaj więc w odpowiedzi na Wasze pytania zapraszam na krótki wpis.

Czynny żal do CRBR

Czynny żal do CRBR

W związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu systemu teleinformatycznego obsługującego CRBR, termin na zgłoszenie do CRBR przez spółki zarejestrowane w KRS przed dniem 13 października 2019 r. upłynął 17 lipca 2020 r.  Czasu wystąpienia zakłóceń w dniach 13-16 lipca 2020 r. nie wliczacie do biegu terminów. A ten upływał 13 lipca 2020 r.

Zgłoszenia do CRBR dokonujecie w oparciu o zapisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu informujemy. Ustawa ta nie przewiduje instytucji „czynnego żalu”, który jest wyłącznie instytucją prawa podatkowego.

Powyższe oznacza, że składanie przez Was pism z czynnym żalem ze względu na złożenie zgłoszenia po terminie jest bezprzedmiotowe. Zwracam uwagę, że jakakolwiek kara może zostać nałożona po wszczęciu postępowania administracyjnego. A w trakcie takiego postępowania macie możliwość przedstawienia stanowiska w sprawie, wszelkich dowodów i okoliczności nieterminowego zgłoszenia.

**********

Ostatnie wpisy blogowe, na które Was zapraszam:

Data rozpoczęcia działalności spółki akcyjnej

Pierwszy rok obrotowy w spółce akcyjnej

CRBR ostatnie dni na zgłoszenie

Wzór pełnomocnictwa na zwyczajne walne zgromadzenie

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.