Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Oznaczanie pism przez spółkę akcyjną

Aneta Kułakowska13 czerwca 2019Komentarze (0)

Jak prawidłowo oznaczać pisma spółki akcyjnej?

Dzisiaj odpowiem jak powinno wyglądać prawidłowe oznaczanie pism przez spółkę akcyjną. Wciąż co do obowiązku informacyjnego zarządu w tym zakresie są spore wątpliwości, a nie należy zapominać, że sąd rejestrowy może nałożyć grzywnę na członków zarządu z tego tytułu. Chociaż z przypadkiem nałożenia grzywny w praktyce się nie spotkałam, to warto jednak nieco o tym opowiedzieć.

 Oznaczanie pism przez spółkę akcyjnąOznaczanie pism przez spółkę akcyjną

Art. 374 §1 k.s.h.

Pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę w formie papierowej i elektronicznej, a także informacje na stronach internetowych spółki powinny zawierać:

1)firmę spółki, jej siedzibę i adres;

2)oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru;

3)numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4)wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.

Powyższe oznacza, że na członkach zarządu spółki akcyjnej ciąży obowiązek dopilnowania, aby zgodnie z art. 374 §1 k.s.h. treść strony internetowej spółki, a także treść wszelkich oficjalnych pism, zamówień i innej korespondencji zawierała przynajmniej: firmę, spółki, siedzibę i adres spółki, oznaczenie sądu i numer KRS, numer NIP oraz wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.

Ustawa o KRS

Wskazany obowiązek reguluje również ustawa o KRS w art. 34. Zgodnie z którym na spółce akcyjnej spoczywa obowiązek do umieszczania w oświadczeniach pisemnych skierowanych do oznaczonych osób i organów, następujących danych: firmę, oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności, siedzibę i adres, NIP i oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywane są akta rejestrowe spółki oraz numer KRS. Dodatkowo wskazując, iż w przypadku niewykonania obowiązku, sąd rejestrowy może nałożyć grzywnę w kwocie nie wyższej niż 5000 złotych na osoby odpowiedzialne za niewykonanie tego obowiązku.

Wymóg ten został wprowadzony nie tylko ze względów bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, ale ma także na celu umożliwienie weryfikacji spółki. Obowiązek ten został jedynie wyłączony w przypadku oświadczeń woli skierowanych do osób pozostających ze spółką w stałych stosunkach umownych.

Teraz pewnie już rozumiecie dlaczego spółki akcyjne umieszczają tyle informacji choćby na papierze firmowym, stronie internetowej czy w stopce maila.

 

*****

Zapraszam również do zapoznania się z wpisami na moim drugim blogu: Zarząd w spółce z o.o.

Zachęcam do zapoznania się z ostatnimi wpisami na blogu:

Spółka akcyjna stroną umowy

Czy musimy złożyć do KRS wzór podpisu członka zarządu?

Adres do doręczeń członka zarządu

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: