Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Obowiązek zarządu do składania sprawozdań finansowych do KRS

Aneta Kułakowska27 czerwca 2019Komentarze (0)

Pierwsza połowa roku w większości spółek akcyjnych zdeterminowana jest przez pracę nad podsumowaniem zakończenia roku obrotowego. Dlatego dzisiaj opowiem Wam na czym polega obowiązek zarządu do składania sprawozdań finansowych do KRS.

Obowiązek zarządu do składania sprawozdań finansowych do KRS

Obowiązek zarządu do składania sprawozdań finansowych do KRS

Biorąc pod uwagę, że czerwiec zbliża się ku końcowi, zakładam, że we wszystkich spółkach akcyjnych zarząd sporządził już sprawozdanie finansowe. A przynajmniej w tych spółkach, w których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym.

Sprawozdanie finansowe spółki akcyjnej obejmuje: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową. W myśl art. 70 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jako zarząd spółki akcyjnej jesteście zobowiązani do złożenia do KRS rocznego sprawozdania finansowego w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia przez walne zgromadzenia. Do sprawozdania finansowego dodatkowo załączacie sprawozdanie z działalności, opinię biegłego rewidenta oraz uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku lub pokryciu straty. Cały komplet dokumentów składacie elektronicznie do KRS do Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF). Wzmianka o złożeniu dokumentów pojawia się jeszcze tego samego dnia w KRS.

Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego do KRS

Niestety nie wszystkie zarządy spółek akcyjnych wywiązują się z nałożonych na nich obowiązków.

Jakich sankcji możecie spodziewać się za niezłożenie sprawozdania finansowego do KRS?

Otóż, ryzykujecie nałożeniem na Was kary grzywny czy ograniczenia wolności. A także wszczęciem postępowania przymuszającego, a nawet rozwiązaniem spółki czy ustanowieniem dla niej kuratora.

Postępowanie przymuszające oraz rozwiązanie spółki i wykreślenie z KRS, a także procedura ustanowienia kuratora uregulowane są w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku stwierdzenia przez KRS, że sprawozdanie finansowe nie zostało złożone pomimo upływu ustawowego terminu, KRS wszczyna postępowanie przymuszające i wzywa do jego złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny wobec członków zarządu. KRS może ponawiać nałożenie grzywny.

Jeśli to nie przyniesie skutku, KRS może, z ważnych powodów, orzec nawet o rozwiązaniu spółki oraz ustanowić likwidatora. Inną możliwą sankcją jest ustanowienie kuratora. Natomiast, jeżeli pomimo wezwania KRS nie złożycie rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe, KRS z urzędu orzeka o rozwiązaniu spółki akcyjnej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Musicie też mieć świadomość, że niezłożenie sprawozdania finansowego do KRS to przestępstwo. W myśl art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości, kto wbrew przepisom ustawy nie składa sprawozdania finansowego w KRS podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Liczę, że w tym roku będziecie pamiętać o terminowym złożeniu sprawozdania finansowego do KRS. Powodzenia!

*****

Zapraszam Was do zapoznania się z ostatnimi wpisami na blogu:

Zgoda prokurenta spółki akcyjnej

Skład zarządu spółki akcyjnej

Zwyczajne walne zgromadzenie po terminie

Miejsce odbycia walnego zgromadzenia

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Portal Rejestrów Sądowych

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: