Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Obowiązek zarządu aktualizacji wpisu w KRS

Aneta Kułakowska13 czerwca 2019Komentarze (0)

Odnoszę wrażenie, że część zarządu nie widzi żadnego problemu i nie spieszy się ze złożeniem wniosku o wpis zmian w KRS. Znam przypadki, gdzie latami nikt nie pomyślał o złożeniu wniosku zmianowego. Przypominam, więc że to obowiązek zarządu aktualizacji wpisu w KRS. W dodatku zagrożony grzywną.

Obowiązek zarządu aktualizacji wpisu w KRS

Obowiązek zarządu aktualizacji wpisu w KRS

Zacznijmy od tego, w jakim terminie zarząd tej aktualizacji powinien dokonać. Co do zasady w terminie 7 dni, chyba że przepisy szczególne pozwalają Wam na złożenie wniosku w późniejszym terminie.

Art. 22 ustawy o KRS:

Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Źródłem obowiązku zgłaszania zmiany danych nie jest jedynie w/w przepis. Mówi o nam jedynie o terminie złożenia wniosku do KRS. O krótkim terminie musicie pamiętać w przypadku wystąpienia zdarzenia uzasadniające ujawnienie w KRS poprzez dokonanie wpisu. Głownie chodzi tu o przypadki zmian członków zarządów, członków rady nadzorczej, prokurentów, a także zmian adresu spółki, zmian adresów do doręczeń czy osób uprawnionych do powołania zarządu itd.

Wniosek o wpis zmian do KRS

Wniosek o wpis zmian do KRS powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu. Zdarzeniem uzasadniającym dokonanie wpisu jest takie zdarzenie, którego skutkiem jest zmiana danych podlegających zgłoszeniu. Termin 7 dni liczy się zgodnie z Kodeksem cywilnym. Oznacza to, że termin kończy się z upływem dnia, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Obowiązek zarządu spółki akcyjnej

Do dokonania zgłoszenia aktualizacyjnego zobowiązany jest zarząd spółki akcyjnej. Przy zgłaszaniu zmian działa zgodnie z obowiązującymi w spółce zasadami reprezentacji. Nie ma zatem obowiązku podpisania wniosku aktualizacyjnego przez cały skład zarządu. Zarząd do złożenia wniosku może upoważnić radcę prawnego lub adwokata. Zgłoszenie zmian do KRS może również zostać dokonane przez prokurenta czy prokurentów.

Złożenie wniosku po terminie

Złożenie wniosku aktualizacyjnego po terminie nie spowoduje z automatu oddalenia przez KRS Waszego wniosku. Miejcie jednak na uwadze, że nie składając wniosku lub składając go po terminie, jako zarząd ryzykujecie odpowiedzialnością odszkodowawczą wobec spółki.

Ponadto nie składając wniosku narażacie się na wszczęcia postępowania przymuszającego przez KRS. KRS wzywa wówczas członków zarządu wyznaczając 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny do złożenia dokumentacji aktualizacyjnej. W przypadku bezskutecznego upływu tego dodatkowego terminu, KRS nakłada na każdego członków zarządu spółki grzywnę w wysokości do 10.000 zł. Grzywnę niestety może ponawiać. Brak odpowiedniej reakcji zarządu, w uzasadnionych przypadkach może doprowadzić do dokonania wpisu danych z urzędu przez KRS.

Pamiętajcie, że spółka akcyjna która nie aktualizuje wpisów w KRS na bieżąco nie wypada korzystnie w oczach kontrahentów.

*****

Zapraszam również do zapoznania się z wpisami na moim drugim blogu: Zarząd w spółce z o.o.

Zachęcam do zapoznania się z ostatnimi wpisami na blogu:

Oznaczanie pism przez spółkę akcyjną

Spółka akcyjna stroną umowy

Czy musimy złożyć do KRS wzór podpisu członka zarządu?

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: