Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Maksymalnie 5-letnia kadencja członka zarządu

Aneta Kułakowska18 lipca 2019Komentarze (0)

W spółce akcyjnej nie ma możliwości określenia w statucie powołania członka na czas nieokreślony. Maksymalnie 5-letnia kadencja członka zarządu – taka jest granica. Zapytacie: z czego to wynika? Dlaczego nie może być dłużej? Już spieszę z wyjaśnieniami.

Maksymalnie 5-letnia kadencja członka zarządu

Maksymalnie 5-letnia kadencja członka zarządu

Art. 369 § 1 k.s.h.:

Okres sprawowania funkcji przez członka zarządu nie może być dłuższy niż pięć lat (kadencja). Ponowne powołania tej samej osoby na członka zarządu są dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż pięć lat każda. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka zarządu.

W odróżnieniu od spółki z o.o., k.s.h. w przypadku spółki akcyjnej wyraźnie wskazuje długość maksymalnej kadencji członka zarządu. Kadencja członka zarządu nie może trwać dłużej niż 5 lat i powinna być ona określona w statucie spółki. W statucie możecie oczywiście w sposób odmienny określić długość kadencji, jednak nie może ona przekroczyć 5 lat. Nie macie więc możliwości powołania członka zarządu na czas nieoznaczony. Możecie jedynie skrócić kadencję poniżej 5 lat. Możecie też określić w statucie, iż obowiązuje wspólna kadencja członków zarządu.Oznacza to, że w przypadku powołania członka zarządu w innym czasie niż pozostałych członków, jego mandat wygasa w tym czasie co pozostałych. Jeśli wspólnej kadencji nie umieścicie w statucie to przyjmuje się indywidualną kadencję dla każdego członka zarządu. Powoduje to, że mandat każdego członka zarządu może wygasnąć w innym czasie.

Jeśli jednak nie określicie długości kadencji członka zarządu w statucie lub w uchwale podczas jego powołania, musicie liczyć się z tym, że doszło do powołania członka zarządu jedynie na roczną kadencję. A kadencja i mandat wygasną w dniu odbycia walnego zgromadzenia za pełny rok obrotowy sprawowania funkcji.

Określenie maksymalnej długości kadencji członka zarządu nie stoi jednak na przeszkodzie powołaniu tej samej osoby do zarządu kilkukrotnie na następujące po sobie kadencje. Jedyny warunek jaki musicie spełnić to maksymalnie każdorazowo 5-letnia kadencja członka zarządu.

*****

Zapraszam Was również do zapoznania się z ostatnimi wpisami na blogu:

Udzielenie absolutorium dotyczy nie tylko członków zarządu

Zawieszenie członka zarządu spółki akcyjnej

Odwołanie członka zarządu spółki akcyjnej

Czy prokurentowi udziela się absolutorium?

Zapraszam do mojego drugiego bloga: Zarząd w spółce z o.o.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: