Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Kto może być członkiem zarządu spółki akcyjnej

Aneta Kułakowska11 czerwca 2019Komentarze (0)

Spółka akcyjna nie może normalnie funkcjonować bez zarządu. Zarząd odgrywa kluczową rolę w spółce akcyjnej, o czym wielokrotnie na tym blogu będę pisać. Kto może być członkiem zarządu spółki akcyjnej?  – dzisiaj zwrócę uwagę na podstawowe zasady.

Kto może być członkiem zarządu spółki akcyjnej

Zgodnie z art. 18 § 1 k.s.h. członkiem zarządu może być tylko osoba fizyczna która ma pełną zdolność do czynności prawnych. Powyższy zapis jednoznacznie wyklucza możliwość wyboru osób prawnych oraz ułomnych osób prawnych na członków zarządu. Ponadto  wyklucza możliwość wyboru małoletniego (chyba że zawarł małżeństwo), a także osoby pełnoletniej ubezwłasnowolnionej całkowicie lub ubezwłasnowolnionej częściowo.

Pełną zdolność do czynności prawnych mają osoby fizyczne pełnoletnie, tj. mające ukończone lat 18 albo kobiety, które po ukończeniu 16 lat zawierają związek małżeński, które nie zostały ubezwłasnowolnione całkowicie bądź częściowo.

Członkiem zarządu może więc być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Małoletnich (za wyjątkiem małoletniego który zawarł małżeństwo), a także osoby pełnoletnie ubezwłasnowolnione całkowicie lub ubezwłasnowolnione częściowo, nie wybieracie do zarządu spółki akcyjnej.

Do zarządu spółki akcyjnej możecie wybrać osobę zarówno z grona akcjonariuszy , jak i osobę niepowiązaną ze spółką. Zwróćcie jednak uwagę na zapisy statutu spółki. W statucie możecie znaleźć zapisy określające szczególne wymagania co do osoby pełniącej funkcję członka zarządu w Waszej spółce. O tym na pewno wkrótce więcej napiszę.

Skazany członek zarządu

Zgodnie z art. 18 § 2 k.s.h. członkiem zarządu spółki akcyjnej nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585 k.s.h, art. 587 k.sh., art. 590 k.s.h oraz art. 591 k.s.h., chyba że została ona zwolniona z tego zakazu lub zakaz ten ustał wskutek upływu czasu.

Zakaz pełnienia funkcji ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, chyba że wcześniej nastąpiło zatarcie skazania. Oznacza to, że jeżeli w okresie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego nastąpi zatarcie skazania, to taka osoba będzie mogła sprawować funkcję członka zarządu.

 

Pamiętajcie, że KRS przed dokonaniem wpisu członka zarządu dokonuje jego weryfikacji w Krajowym Rejestrze Karnym. W przypadku negatywnej oceny, KRS oddala wniosek o wpis członka zarządu. Z kolei członkowie zarządu wpisani w KRS, w przypadku prawomocnego skazania mogą spodziewać się wykreślenia przez KRS z urzędu, chyba że spółka dokona tego wcześniej sama. Mandat członka zarządu skazanego za przestępstwo wymienione w/w przepisie wygasa w momencie uprawomocnienia się wyroku skazującego, bez konieczności dokonywania w tym celu przez spółkę jakichkolwiek czynności, w szczególności bez konieczności odwołania takiej osoby czy stwierdzenia wygaśnięcia jej mandatu.

*****

Zachęcam do zapoznania się z poprzednim wpisami na blogu:

Pełnomocnicy złożą sprawozdania finansowe

Zbliżające się terminy

Składanie dokumentów rocznych do KRS

Zapraszam również do zapoznania się z wpisami na moim drugim blogu: Zarząd w spółce z o.o.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: