Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Jak zmienia się rozliczenie wynagrodzenia członka zarządu na podstawie uchwały od 2022 roku?

Aneta Kułakowska18 stycznia 2022Komentarze (0)

Jak zmienia się rozliczenie wynagrodzenia członka zarządu na podstawie uchwały od 2022 roku?

W 2022 r. sporo zmian wprowadza nowy ład, głównie jednak w podatkach. Zmiany nie ominęły wynagrodzenia członka zarządu na podstawie uchwały. Dlatego też nie ma dnia, abym nie dostawała pytań o wynagrodzenie i sposób jego rozliczenia. Dzisiaj zatem krótko o wynagrodzeniu członka zarządu na podstawie uchwały.

Jak zmienia się rozliczenie wynagrodzenia członka zarządu a podstawie uchwały od 2022 roku?

Jak zmienia się rozliczenie wynagrodzenia członka zarządu na podstawie uchwały od 2022 roku?

Do końca 2021 roku od wynagrodzenia członka zarządu na podstawie uchwały spółka akcyjna zobowiązana była płacić wyłącznie podatek dochodowy. Zatem pełnienie funkcji członka zarządu nie było tytułem do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Od  1 stycznia 2022 r. dochodzi obowiązek opłacania od wynagrodzenia członka zarządu 9% składki zdrowotnej.

Składka zdrowotna od wynagrodzenia członka zarządu

Zgodnie z nowym brzmieniem z art. 66 w ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Zmiana obejmuje wszystkich członków zarządu wynagradzanych na podstawie uchwały.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje z dniem powołania, a wygasa z dniem odwołania.

Powyższe zmiany oznaczają nie tylko obowiązek zgłoszenia członka zarządu do ubezpieczenia zdrowotnego przez spółkę akcyjną. Oznaczają również obowiązek naliczenia i zapłaty składki zdrowotnej. Składka zdrowotna jest obowiązkowa i 9% należy obliczyć od wysokości wynagrodzenia brutto. Zatem zgłaszającym do ubezpieczenia oraz płatnikiem składek będzie spółka  akcyjna. Niestety składki nie odliczycie od podatku dochodowego.

Pamiętajcie, że opłacanie składki zdrowotnej dotyczy członków zarządu pobierających wynagrodzenie za pełnienie funkcji w zarządzie. Nie obejmuje członków zarządu pełniących swoją funkcję bez wynagrodzenia lub na podstawie innego tytułu.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Powyższe obowiązki związane z obciążeniem wynagrodzenia członka zarządu składką zdrowotną oznaczają obowiązek dokonania zgłoszenia w terminie 7 dni od powstałania tytułu do ubezpieczenia. Zatem członkowie zarządu, którzy na dzień 1 stycznia pobierali wynagrodzenie na podstawie uchwały powinni byli zostać zgłoszeni do ZUS do dnia 10 stycznia 2022 r. (8 stycznia to sobota).

Kiedy zarajestrować członka zarządu w ZUS?

W myśl art. 73 pkt 17b w/w ustawy obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego członków zarządu, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35a, powstaje z dniem powołania, a wygasa z dniem odwołania. Pamiętajcie jednak, że zgodnie z zapisem art. 66 w ust. 1 pkt 35a obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. A to oznacza, że pełnienie funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia nie obliguje Was do dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Zwracam też Waszą uwagę, że członków zarządu do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza podmiot wypłacający wynagrodzenie, a więc spółka akcyjna (art. 75 ust 17a ustawy). A podstawą naliczenia 9% składki zdrowotnej jest kwota wynagrodzenia brutto. Zatem składkę za członka zarządu jako płatnik oblicza, pobiera i odprowadza spółka akcyjna jako podmiot wypłacający wynagrodzenie.

Obowiązki związane z obciążeniem wynagrodzenia członka zarządu składką zdrowotną oznaczają obowiązek dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia. Zgłoszenia dokonujecie w terminie 7 dni od powstałania tytułu do ubezpieczenia.

****************************************************

Ostatnie wpisy blogowe, na które Was zapraszam:

Czy pełnomocnik może podpisać wniosek do KRS w imieniu spółki akcyjnej?

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok w spółce akcyjnej

Jak działa Portal Rejestrów Sądowych?

Elektroniczny KRS od 1 lipca 2021 r.

Sprawozdanie rady nadzorczej

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Portal Rejestrów Sądowych

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: