Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Jak zawiesić działalność spółki akcyjnej po 1 lipca 2021 r.

Aneta Kułakowska16 maja 2022Komentarze (0)

Jak zawiesić działalność spółki akcyjnej po 1 lipca 2021 r.

Nie mogłam już dłużej odkładać tego wpisu. W ostatnim czasie sporo pytacie o zawieszenie działalności spółki akcyjnej. Przy okazji dopytujecie jak uzupełnić formularze. Od dnia 1 lipca 2021 r. wnioski do KRS składacie wyłącznie elektronicznie. Zatem nie uzupełniacie i nie wysyłacie pocztą wniosku i formularzy w formie papierowej.

Jak zawiesić działalność spółki akcyjnej po 1 lipca 2021 r.

Jak zawiesić działalność spółki akcyjnej po 1 lipca 2021 r.

Warunkiem umożliwiającym spółce akcyjnej zawieszenie działalności jest niezatrudnienia pracowników. Jednak zawiesić działalność może spółka, która zatrudnia wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. Jeśli którykolwiek pracownik zakończy urlop lub złoży wniosek dotyczący łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy, do zakończenia okresu zawieszenia.

Co może spółka akcyjna w trakcie zawieszenia?

Spółka akcyjna w trakcie zawieszenia nie wykonuje działalności gospodarczej. Wobec tego nie osiąga również przychodów z działalności gospodarczej.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej spółka akcyjna może:

 • wykonywać czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów
 • przyjmować należności i jest obowiązana regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • zbywać własne środki trwałe i wyposażenie
 • uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa
 • osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • zostać poddana kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Wpis zawieszenia w KRS

Warunkiem skorzystania z instytucji zawieszenia jest dokonanie wpisu w KRS. Zatem to w jakim czasie spółka będzie zawieszona jest uzależnione od wniosku, który złożycie. Zatem sama uchwała zarządu o zawieszeniu do zawieszenia nie doprowadzi.

Możecie zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej swojej spółki akcyjnej na okres od 30 dni (chyba że zawieszenie dotyczy miesiąca lutego) do 24 miesięcy. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu, nie wcześniej jednak niż w dniu złożenia wniosku. Z kolei okres zawieszenia trwa do dnia określonego we wniosku o wpis informacji o wznowieniu działalności, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

Jeśli nie złożycie do KRS wniosku o wznowienie działalności przed upływem okresu 24 miesięcy to KRS powinien zadziałać z urzędu i dokonać wpisu wznowienia w dniu kolejnym po upływie 24 miesięcy zawieszenia działalności. W praktyce jednak to się nie zdarza, więc sami musicie pilnować terminu na złożenie wniosku o wznowienie. Jeśli ponownie chcecie zawiesić działalność to możecie to zrobić dopiero po uzyskaniu wpisu w KRS o wznowieniu. W przeciwnym wypadku system Wam nie pozwoli wygenerować wniosku o zawieszenie.

Wniosek KRS  o wpis zawieszenia

Od 1 lipca 2021 r. możecie zawiesić działalność spółki wyłącznie elektronicznie poprzez Portal Rejestrów Sądowych/e-formularze KRS. Aby zatem dokonać zawieszenia musicie założyć konto w zakładce e-formularze KRS. Po zalogowaniu przygotowujecie wniosek o zawieszenie w systemie i załączacie do niego uchwałę zarządu o zawieszeniu działalności spółki oraz oświadczenie zarządu o niezatrudnianiu pracowników. Załączniki możecie podpisać elektronicznie i załączyć do wniosku. Możecie też zrobić skan wersji papierowej dokumentów i załączyć do wniosku. Wówczas to oryginały musicie przesłać w terminie 3 dni od wysłania wniosku do KRS. Pamiętajcie, aby wysłać je w załączeniu do pisma przewodniego, w którym powołujecie się na sygnaturę nadaną przez KRS po złożeniu wniosku.

Wniosek o wpis zawieszenia nie podlega opłacie sądowej, ani opłacie za publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W ciągu kilku sekund dostajecie powiadomienie wraz z sygnaturą sprawy.

****************************************************

Ostatnie wpisy blogowe, na które Was zapraszam:

Przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2021

Jak zmienia się rozliczenie wynagrodzenia członka zarządu na podstawie uchwały od 2022 roku?

Czy pełnomocnik może podpisać wniosek do KRS w imieniu spółki akcyjnej?

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok w spółce akcyjnej

Jak działa Portal Rejestrów Sądowych?

Elektroniczny KRS od 1 lipca 2021 r.

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Portal Rejestrów Sądowych

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis: