Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Bezwzględna większość głosów a wyłączenie od głosowania

Aneta Kułakowska30 października 20192 komentarze

Z najczęstszym przypadkiem wyłączenia od głosowania akcjonariusza zapewne macie do czynienia podczas podejmowania uchwały o udzieleniu absolutorium. Wyłączeniu od głosowania podlegają wówczas akcjonariusze, których dotyczy uchwała. Wyłączeniu podlegają również pełnomocnicy tych akcjonariuszy, a także akcjonariusze jeśli na walnym zgromadzeniu są pełnomocnikiem innego akcjonariusza. Wasze wątpliwości budzi sposób liczenia głosów.

Pytacie: Czy jeśli zostanie wyłączony akcjonariusz większościowy, który ma 80% akcji w spółce czy jest szansa na podjęcie uchwały o udzieleniu mu absolutorium?

Bezwzględna większość głosów na walnym zgromadzeniuBezwzględna większość głosów a wyłączenie od głosowania

Uchwały walnego zgromadzenia zapadają bezwględną większością głosów, jeśli przepisy k.s.h. lub statut spółki nie stanowią inaczej. Bezwględna większość głosów oznacza, że do podjęcia uchwały potrzebujecie więcej niż połowę głosów oddanych. Głosami oddanymi są głosy oddane podczas głosowania “za”, “przeciw” oraz “wstrzymujące się”.

Głos “wstrzymujący się” musi być wyraźnie zaznaczony przez akcjonariusza. Traktowany jest jako głos “przeciw” uchwale. Z kolei brak udziału akcjonariusza w głosowaniu i jego milczenie traktujecie jako głos nie oddany.

Bezwzględna większość głosów a wyłączenie od głosowania

Art. 413 k.s.h. wprowadza wyłączenie akcjonariusza od głosowania na walnym zgromadzeniu. Wyłączenie dotyczy akcjonariusza, który nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką.

Zastanawia Was czy wyłączenie akcjonariusza większościowego wpłynie na możliwość podjęcia uchwały. Na szczęście w przypadku wyłączenia akcjonariusza jego głos traktuje się jako głos nie oddany. A więc nie jest w ogóle liczony. Do wyliczenia uzyskania bezwzględnej większości liczy się pozostałe głosy. Oczywiście pod warunkiem, że można je zakwalifikować jako głosy oddane.

Zatem istnieje możliwość podjęcia uchwały o udzieleniu absolutorium nawet 1% głosów oddanych w przypadku jeśli pozostałe 99% głosów należy do wyłączonego akcjonariusza.

*****

Zapraszam Was również do zapoznania się z ostatnimi wpisami:

Potwierdzenie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki akcyjnej

Firma spółki akcyjnej

Wynagrodzenie członka zarządu spółki akcyjnej

Czy trzeba spisać protokół z posiedzenia zarządu?

Uchwała walnego zgromadzenia o powołaniu członka zarządu

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Agnieszka 14 stycznia, 2020 o 21:57

Bardzo pomocny wpis.

Odpowiedz

Aneta Kułakowska 15 stycznia, 2020 o 06:42

Pani Agnieszko,
bardzo dziękuję.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: