Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Czy pełnomocnik może podpisać wniosek do KRS w imieniu spółki akcyjnej?

Dostaję od Was sporo pytań dotyczących Portalu Rejestrów Sądowych i składania wniosków do KRS elektronicznie. Wielu z Was nie chce się tym zajmować osobiście. Stąd pytania o możliwość działania przez pełnomocnika. Jak najbardziej jest to możliwe. Po 1 lipca 2021 r. pełnomocnik spółki akcyjnej nadal może złożyć wniosek do KRS. Z ta różnicą, że aktualnie wszelkie wnioski do KRS składa elektronicznie poprzez Portal Rejestrów Sądowych, zakładka e-formularze KRS.

Czy pełnomocnik może podpisać wniosek do KRS w imieniu spółki akcyjnej?

Czy pełnomocnik może podpisać wniosek do KRS w imieniu spółki akcyjnej?

Zatem jeśli nie chcecie lub nie wiecie jak prawidłowo sporządzić wniosek do KRS to możecie upoważnić pełnomocnika do reprezentowania spółki przed KRS. Postępowanie przed KRS za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych wymaga pełnomocnictwa procesowego.

Na pełnomocnika możecie zatem wyznaczyć adwokata lub radcę prawnego. Ma to swoje zalety. Chociażby możliwość potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumentów, które zostały sporządzone w formie pisemnej. Poza tym pełnomocnik zadba o to, aby wniosek i załączniki zostały poprawnie sporządzone i podpisane. A także ma możliwość podpisania samego wniosku, opłacenia go i złożenia w KRS.

Niestety, wbrew wcześniejszym zapowiedziom system nie podpowiada jakie załączniki załączyć do wniosku. Na pewno nie na tyle, aby jakiegoś załącznika nie pominąć. Na szczęście sama obsługa systemu jest prosta i intuicyjna.

Jeśli zamierzacie skorzystać z pełnomocnika przed KRS, pamiętajcie o pełnomocnictwie i opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Oba dokumenty należ załączyć do wniosku.

*****************************************************

Ostatnie wpisy blogowe, na które Was zapraszam:

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok w spółce akcyjnej

Jak działa Portal Rejestrów Sądowych?

Elektroniczny KRS od 1 lipca 2021 r.

Sprawozdanie rady nadzorczej

Sprawozdanie z działalności spółki akcyjnej

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Portal Rejestrów Sądowych

Chciałabym Wam dzisiejszym wpisem przypomnieć, że zbliża się termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok w spółce akcyjnej. Zakładam, że większość z Was zwyczajne walne zgromadzenie ma już za sobą. Wiem też, że część z Was organizację walnego zgromadzenia zostawia na ostatnią chwilę.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok w spółce akcyjnej

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok

Dla tych którzy w 2020 roku zaczęli swoją przygodę ze spółką akcyjną przypominam, że po sporządzeniu sprawozdania finansowego musicie odbyć zwyczajne walne zgromadzenie i złożyć dokumenty do KRS.

Sprawozdanie finansowe zatwierdzacie nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego. Ze względu na pandemię dostaliście dodatkowe 3 miesiące na sporządzenie sprawozdania finansowego, a  wobec tego i na odbycie zwyczajnego walnego zgromadzenia. Zatem jeśli rok bilansowy zakończył się w Waszych spółkach 31 grudnia 2020 r. to najpóźniej na dzień 30 września 2021 r. zwołujecie zwyczajne walne zgromadzenie. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście to niestety nie jesteście w stanie zmieścić się w terminie ze zwołaniem, ale możecie odbyć walne zgromadzenie bez formalnego zwołania.

Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być przynajmniej:

  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2020
  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020
  • powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty za rok 2020
  • udzielenie członkom organów spółki absolutorium za 2020 (dotyczy wszystkich członków zarządu i członków rady nadzorczej).

Złożenie sprawozdania finansowego do KRS

Po odbyciu zwyczajnego walnego zgromadzenia, składacie dokumenty roczne do KRS. Dokonujecie tego wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości. System ten umożliwia bezpłatne zgłoszenie sprawozdania bezpośrednio do Repozytorium Dokumentów Finansowych. W terminie 15 dni od dnia zwyczajnego walnego zgromadzenia składacie dokumenty elektronicznie w KRS. Jeśli więc zgromadzenie odbyło ostatniego dnia, czyli 30 września 2021 r. to 15 października 2021 r. mija Wam ostatni dzień.

Za 2020 rok przesyłacie do KRS następujące dokumenty:

  • sprawozdanie finansowe za 2020 rok w postaci elektronicznej w formacie xml i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
  • sprawozdanie z działalności za rok 2020 w postaci elektronicznej (xml, doc, pdf i inne) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
  • opinia biegłego rewidenta w postaci elektronicznej (xml, doc, pdf i inne) opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
  • uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku bądź pokryciu straty (protokół walnego zgromadzenia lub wyciąg z protokołu) – mogą być zeskanowane i przesłane w pdf.

Złożenie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego

Za rok 2020 nie musicie oddzielnie składać sprawozdania finansowego z uchwałą o jego zatwierdzeniu do urzędu skarbowego. Wystarczy, że złożycie wskazane wyżej dokumenty roczne do KRS.

*****************************************************

Ostatnie wpisy blogowe, na które Was zapraszam:

Jak działa Portal Rejestrów Sądowych?

Elektroniczny KRS od 1 lipca 2021 r.

Sprawozdanie rady nadzorczej

Sprawozdanie z działalności spółki akcyjnej

Przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Portal Rejestrów Sądowych

Jak działa Portal Rejestrów Sądowych?

Aneta Kułakowska22 sierpnia 2021Komentarze (0)

Od 1 lipca 2021 r. macie możliwość złożenia dokumentów do KRS poprzez Portal Rejestrów Sądowych w zakładce e-formularze KRS. Zatem aktualnie wszystko odbywa się elektronicznie. Złożenie jakichkolwiek dokumentów w wersji papierowej jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy KRS wyraźnie Wam to umożliwi. O dokumentach w wersji papierowej jeszcze napiszę następnym razem w kontekście załączników.

Jak działa Portal Rejestrów Sądowych?

Jak działa Portal Rejestrów Sądowych?

Jeśli chcecie korzystać z Portalu Rejestrów Sądowych/e-formularze KRS zaczynacie od założenia konta użytkownika z wykorzystaniem profilu zaufanego, podpisu kwaliikowanego lub osobistego. Po założeniu konta możecie już z niego korzystać. Przygotowywać wnioski, pisma, podpisywać elektronicznie, opłacać i wysyłać. Wszystko siedząc przed własnym komputerem. Podpis elektroniczny pod wnioskami możecie złożyć z wykorzystaniem podpisu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub usług eDowodu osobistego (podpisu osobistego). Jeśli sami nie chcecie zajmować całą obsługą KRS to możecie ją zlecić radcy prawnemu lub adwokatowi.

Wymagania systemowe

Jakie są wymagania systemowe to wszystko przeczytacie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych, a zatem:

Rekomendowanymi przeglądarkami są aktualne i wspierane przez producenta wersje przeglądarek: Chrome, Edge (Chromium), Firefox. W przypadku używania przeglądarki Safari występuje ograniczenie związane z podpisywaniem dokumentów z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego. W celu prawidłowego działania aplikacji wymagane jest, aby przeglądarka pozwalała na: obsługę wyskakujących okienek i otwieranie nowych kart przeglądarki, działanie skryptów (Javascript), używanie plików cookie. Minimalna rozdzielczość ekranu monitora to 800X600. Zalecane jest używanie monitorów o wyższej rozdzielczości – rekomendowane 1920×1080 (Full HD). Podpisywanie dokumentów i wniosków przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz e-dowodu realizowane jest z wykorzystaniem dedykowanego komponentu KIR Szafir SDK Web Module. Wymaga to: zainstalowanej w systemie operacyjnym aktualnej wersji środowiska uruchomieniowego Java JRE (dostępne na stronie internetowej https://www.java.com), instalacji dedykowanego rozszerzenia Szafir SDK, instalacji oprogramowania Szafir Host. Program instalacyjny oprogramowania Szafir SDK oraz Szafir Host jest automatycznie uruchamiany przy pierwszej próbie złożenia podpisu z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Instrukcje na Portalu Rejestrów Sądowych

Na stronie Portalu Rejestrów Sądowych znajdziecie też instrukcje oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Wszystko znajdziecie w zakładce POMOC. Jeśli będziecie mieć problemy to po zalogowaniu do systemu również w zakładce POMOC możecie skorzystać z Formularza zgłoszeniowego do Kontaktu z Centrum Wsparcia, ewentualnie skorzystać z kontaktu telefonicznego.

*****************************************************

Ostatnie wpisy blogowe, na które Was zapraszam:

Elektroniczny KRS od 1 lipca 2021 r.

Sprawozdanie rady nadzorczej

Sprawozdanie z działalności spółki akcyjnej

Przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020

Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego za 2020

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Elektroniczny KRS od 1 lipca 2021 r.

Aneta Kułakowska30 czerwca 2021Komentarze (0)

Zapewne słyszeliście, że czeka nas elektroniczny KRS od 1 lipca 2021 r. Zatem już od jutra.

Biorąc pod uwagę, że 1 lipca 2021 r. jest już trzecim terminem wejścia przepisów to mam spore wątpliwości.

Niestety nie ma możliwości, aby sprawdzić w praktyce jak to będzie działać. Wobec tego możecie liczyć na kolejne wpisy na blogu w tym temacie.

Dzisiaj wpis jedynie informacyjny o podstawowych założeniach.

Elektroniczny KRS od 1 lipca 2021 r.

Elektroniczny KRS od 1 lipca 2021 r.Od dnia 1 lipca 2021 r. wchodzą w życie przepisy zmieniające procedurę składania wniosków do KRS.

Wszelkie wnioski, a także pisma do KRS będziecie mogli składać wyłącznie elektronicznie.

Zatem całość korespondencji pomiędzy spółką akcyjną a KRS odbywać się będzie elektronicznie poprzez dedykowany do tego system. Dotyczy to również skarg, zażaleń i apelacji.

Jednak już dalsze pisma procesowe składane do sądu II instancji będziecie składać w formie papierowej. Póki co, informatyzacja obejmuje postępowanie rejestrowe przed sądem I instancji.

KRS również będzie do Was wysyłać korespondencję wyłącznie w formie elektronicznej.

Wysyłane do KRS dokumenty będziecie musieli podpisać elektronicznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym ePUAP.

Opłaty do KRS również będą wnoszone elektronicznie.

Papierowe wnioski do 30 czerwca 2021 r.

Dzisiaj zatem jest ostatni dzień na złożenie wniosku do KRS w formie papierowej.

Jeśli więc zwlekaliście ze złożeniem dokumentów to koniecznie zróbcie to dzisiaj. Dokumenty możecie wysłać pocztą poleconą do północy 30 czerwca. Liczy się data stempla pocztowego.

Wnioski papierowe złożone do KRS po 30 czerwca nie wywołają zakładanych skutków prawnych i KRS dokona ich zwrotu.

Korzyści cyfryzacji KRS

Sam pomysł na cyfryzację postępowania przed KRS jest bardzo dobry. Obawiam się jednak, że początki będą trudne.

Jak to zresztą zwykle bywa. Awarie i błędy systemu raczej nas nie ominą. Założenia są ambitne.

System ma pomóc w wypełnianiu dokumentów i eliminowaniu błędów.

Czy tak będzie? Czy nowy system wyeliminuje błędy i będzie ułatwieniem dla spółek? Zobaczymy. Czas pokaże.

*****************************************************

Ostatnie wpisy blogowe, na które Was zapraszam:

Sprawozdanie rady nadzorczej

Sprawozdanie z działalności spółki akcyjnej

Przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020

Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego za 2020

Podsumowanie działalności bloga

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Sprawozdanie rady nadzorczej

Aneta Kułakowska31 maja 2021Komentarze (0)

Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć czym jest sprawozdanie rady nadzorczej.

Jeśli macie już sprawozdanie finansowe i z działalności spółki to należałoby również pamiętać o obowiązkach rady nadzorczej związanych z podsumowaniem roku obrotowego.

Sprawozdanie rady nadzorczej

Sprawozdanie rady nadzorczej

Do zadań rady należy m.in. ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty. Rada nadzorcza sporządza i składa walnemu zgromadzeniu pisemne sprawozdanie z wyników tych ocen.

W praktyce więc po sporządzeniu sprawozdań, a przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia, zwoływane jest posiedzenie, na którym członkowie rady nadzorczej dokonują oceny i sporządzają z niej sprawozdanie.

Musicie zatem wszystko zaplanować tak, aby możliwe było wydawanie odpisów dokumentów najpóźniej na 15 dni przed walnym zgromadzeniem. Pamiętajcie, że akcjonariuszom przysługuje uprawnienie do otrzymania odpisu sprawozdania zarządu, sprawozdania finansowego, sprawozdania rady nadzorczej oraz sprawozdania z badania przeprowadzonego przez biegłego rewidenta.

Dostęp rady nadzorczej do dokumentów

Sprawozdanie rady nadzorczej w zakresie zgodności ze stanem faktycznym oraz z księgami i dokumentami spółki sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności ma później wpływ na uchwały podejmowane przez akcjonariuszy.

Aby sporządzić sprawozdanie, członkowie rady mają prawa wglądu do wszelkiej dokumentacji spółki. Mają również prawo żądania sprawozdań i wyjaśnień od członków zarządu i pracowników spółki. W ramach swoich obowiązków rada może dokonywać sprawdzenia stanu majątku spółki. Co do zasady, przegląd dokumentacji powinien się odbywać w siedzibie spółki. A jeśli spółkę obsługuje zewnętrzne biuro rachunkowe to powinno ono udostępnić wszelkie dokumenty, które w tym zakresie posiada.

*****************************************************

Ostatnie wpisy blogowe, na które Was zapraszam:

Sprawozdanie z działalności spółki akcyjnej

Przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020

Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego za 2020

Podsumowanie działalności bloga

Wpis w KRS przyszłych zmian

Wniosek o sprostowanie do KRS

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.