Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Nie tak dawno pojawił się wpis Zgłoszenie spółki akcyjnej do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Tym razem krótki wpis aktualizacyjny. Otóż, w przypadku części spółek akcyjnych nastąpiło wydłużenie terminu na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.  W myśl dotychczasowych przepisów spółki akcyjne były zobowiązane do zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do dnia 13 kwietnia 2020 r. Pomimo tego, że zgłoszenia dokonujecie wyłącznie poprzez system teleinformatyczny to ustawodawca zdecydował o wydłużeniu terminu o kolejne trzy miesiące.

Wydłużenie terminu na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Wydłużenie terminu na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 r., poz. 568) wydłużyła termin zgłoszenia do rejestru. Dotyczy on jedynie spółek akcyjnych, które zostały wpisane do KRS przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, czyli przed dniem 13 października 2019 r. Spółki akcyjne zatem mają obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do dnia 13 lipca 2020 r.

Niestety zmiana nie dotyczy spółek akcyjnych aktualnie rejestrowanych. W ich przypadku termin pozostaje bez zmian. Wszystkie spółki wpisane do KRS po dniu 13 października 2019 r. mają obowiązek zgłosić dane beneficjentów rzeczywistych nie później niż w terminie 7 dni (bez sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia wpisu do KRS. Ten sam termin dotyczy zgłoszenie aktualizacyjnego. On również pozostaje bez zmian.

*****

Ostatnie wpisy blogowe, na które Was zapraszam:

Wznowienie działalności gospodarczej spółki akcyjnej

Kto podpisuje wniosek KRS Z3 po zmianach zarządzie?

Koronawirus a składanie wniosków do KRS

Ważne dla spółek akcyjnych daty związane z dematerializacją

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

O zawieszeniu działalności spółki akcyjnej już pisałam. Zawieszenie nie trwa wiecznie, więc warto wziąć na tapet wznowienie działalności gospodarczej społki akcyjnej.

Wznowienie działalności gospodarczej społki akcyjnej

Wznowienie działalności gospodarczej społki akcyjnej

Ja już zdecydujecie, że czas zakończyć zawieszenie działalności gospodarczej, to zarząd podejmuje uchwałę o wznowieniu działalności. Następnie wypełniacie wniosek KRS-Z62 i załączacie do niego uchwałę o wznowieniu działalności. Wniosek do KRS o wpis wznowienia nie podlega żadnym opłatom. Wystarczy więc, że go odpowiednio uzupełnicie i opatrzycie podpisami zgodne z reprezentacją spółki. Składacie wniosek do KRS na biurze podawczym lub wysyłacie pocztą listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Od dnia podjęcia uchwały zarządu o wznowieniu macie 7 dni na złożenie lub wysłanie wniosku do KRS. A właściwie od daty, od której wznawiacie działalność spółki.

Jeśli jednak nie złożycie wniosku o wznowienie przed upływem 24 miesięcy od daty zawieszenia to KRS dokona z urzędu wpisu informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej w dniu kolejnym po upływie okresu 24 miesięcy zawieszenia.

*****

Ostatnie wpisy blogowe, na które Was zapraszam:

Kto podpisuje wniosek KRS Z3 po zmianach zarządzie?

Koronawirus a składanie wniosków do KRS

Ważne dla spółek akcyjnych daty związane z dematerializacją

Strona internetowa spółki akcyjnej

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

Kto podpisuje wniosek KRS Z3 po zmianach zarządzie? Czy wniosek do KRS podpisuje odwołany czy nowy członek zarządu? Kto podpisuje dokumenty do KRS po zmianie członka zarządu? KRS Z3 – kto podpisuje po odwołaniu i powołaniu prezesa zarządu? 

Te pytania i im podobne bardzo często pojawiają się w mailach od Was.

Kto podpisuje wniosek KRS Z3 po zmianach zarządzie

Kto podpisuje wniosek KRS Z3 po zmianach zarządzie?

W temacie powołania członków zarządu możecie poczytać w ebooku, który znajdziecie na blogu do pobrania. Z kolei o odwołaniu pojawiły się dotychczas dwa wpisy na blogu: Odwołanie członka zarządu spółki akcyjnej oraz Odwołanie członka zarządu spółki akcyjnej a KRS. Dzisiaj zamierzam odpowiedzieć na pytania o to kto podpisuje wniosek KRS Z3 po zmianach w zarządzie. Wiem, że nie jesteście do końca pewni kto po zmianach w zarządzie może złożyć wniosek KRS Z3 o wpis zmian w zarządzie. Czy po odwołaniu członka zarządu i powołaniu nowego członka zarządu, wniosek o wpis zmian w KRS podpisuje poprzedni czy nowy członek zarządu.

Przede wszystkim zasada, o której musicie pamiętać jest taka, że wniosek do KRS podpisuje aktualny na dzień sporządzenia wniosku KRS Z3 zarząd spółki. Jeśli więc w Waszej spółce akcyjnej odwołano członków zarządu i powołano nowy skład zarządu to nowy zarząd ma obowiązek sporządzić, podpisać i złożyć dokumenty do KRS. Poprzedni skład zarządu wraz z dniem jego odwołania traci uprawnienia do reprezentacji spółki akcyjnej. A zatem nie ma możliwości podpisania w imieniu spółki wniosku o wpis zmian do KRS.

Oczywiście poza aktualnym zarządem wniosek do KRS może podpisać prokurent czy prokurenci zgodnie z reprezetacją czy radca prawny lub adwokat jako pełnomocnicy spółki.

*****

Ostatnie wpisy blogowe, na które Was zapraszam:

Koronawirus a składanie wniosków do KRS

Ważne dla spółek akcyjnych daty związane z dematerializacją

Strona internetowa spółki akcyjnej

Zgłoszenie spółki akcyjnej do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Odwołanie członka zarządu spółki akcyjnej a KRS

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

Czy koronawirus może mieć wpływ na składanie wniosków do KRS?

Koronawirus wpłynął na nasze życie prywatne, wykonywanie pracy i prowadzenie działalności przez spółki. Wszyscy zaczynamy to odczuwać coraz bardziej. Od dzisiaj ma on również wpływ na funkcjonowanie sądów, w tym KRS. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i w trosce o bezpieczeństwo obywateli w sądach do 31 marca 2020 r. przesuwane będą terminy rozpraw. KRS w Warszawie wstrzymał przyjmowanie interesantów do odwołania. KRS-y w innych miastach również. Jeśli więc planujecie w najbliższym czasie złożyć wniosek do KRS to poszukajcie informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, jak również na stronie www właściwego KRS.

Koronawirus a składanie wniosków do KRS

Koronawirus a składanie wniosków do KRS

Informacje o spółkach z KRS uzyskacie na tych samych zasadach jak dotychczas na stronie eKRS. Możecie tam pobrać pełny lub aktualny odpis z KRS.

Z KRS możecie kontaktować się drogą elektroniczną lub telefoniczną. Telefony do Biura Obsługi Interesanta znajdziecie na stronie www swojego sądu.

Wnioski o rejestrację spółki akcyjnej czy wpis zmian w KRS możecie składać listownie za pośrednictwem poczty. Wszelkie dokumenty wysyłacie zatem listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Płatności za wpis w KRS dokonujecie przelewem, aby móc dołączyć potwierdzenie opłaty do wniosku.

Jeśli potrzebujecie konsultacji prawnej, sporządzenia dokumentacji do KRS i nie tylko, to zapraszam do kontaktu. Pracuję zdalnie i prowadzę obsługę prawną spółek z całej Polski.

Życzę zdrowia!

*****

Ostatnie wpisy blogowe:

Ważne dla spółek akcyjnych daty związane z dematerializacją

Strona internetowa spółki akcyjnej

Zgłoszenie spółki akcyjnej do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Odwołanie członka zarządu spółki akcyjnej a KRS

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

Ubiegłoroczna nowelizacja kodeksu spółek handlowych wprowadziła obowiązek dematerializacji akcji w spółkach akcyjnych. Dotyczy to głównie spółek niepublicznych, które do tej pory mogły dokumenty akcji wydawać akcjonariuszom w formie papierowej. Dostaję od Was wiele pytań o dematerializację. Na pewno w tym roku poświęcę tematowi dematerializacji akcji wiele wpisów. Zachęcam, aby już teraz rozpocząć proces przygotowania do zmian. Wobec tego dzisiejszy krótki wpis to ważne dla spółek akcyjnych daty związane z dematerializacją.

Ważne dla spółek akcyjnych daty związane z dematerializacją

Ważne dla spółek akcyjnych daty związane z dematerializacją

01.01.2020 r. – obowiązek posiadania przez spółki akcyjne stron internetowych. Pisałam o tym w ostatnim wpisie Strona internetowa spółki akcyjnej

30.06.2020 r. – do tego dnia musicie dokonać pierwszego wezwanie akcjonariuszy do zwrotu posiadanych akcji

30.06.2020 r. – do tego dnia musicie zwołać walne zgromadzenie, aby uchwałą dokonało wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy i podpisać umowę z wybranym podmiotem

31.10.2020 r. – do tego dnia dokonujecie ostatniego (piątego) wezwania akcjonariuszy do zwrotu posiadanych akcji

01.01.2021 r. – tracą ważność akcje w formie dokumentu

01.01.2026 r. – tracą moc dowodową akcje w wersji papierowej

Zachęcam do śledzenia kolejnych wpisów i subskrypcji.

*****

Ostatnie wpisy blogowe:

Strona internetowa spółki akcyjnej

Zgłoszenie spółki akcyjnej do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Odwołanie członka zarządu spółki akcyjnej a KRS

Kto sporządza tekst jednolity statutu spółki akcyjnej?

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl